Sviatosť manželstva

S prijatiu sviatosti manželstva sa vyžaduje:
- Sobáš nahlásiť 3 mesiace pred plánovaným termínom v kancelárii farského úradu.
- K nahláseniu sobáša priniesť krstné listy snúbenca a snúbenice (ak neboli pokrstení v našom farskom kostole).
- Priniesť vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva z Matričného úradu.
- Absolvovať predmanželskú prípravu.
(bližšie informácie v kancelárii)

Sviatosť krstu

S sviatosti krstu dieťaťa sa vyžaduje:
- Krst nahlási v kancelárii jeden z rodičov dieťaťa.
- K nahláseniu priniesť rodný list dieťaťa.
- Absolvovať predkrstnú náuku (vždy v piatok o 16.00 - rodičia aj krstní rodičia).
- podmienky pre krstného rodiča (Kán. 874 CIC): zavŕšených 16 rokov, ka­tolík, pobirmovaný, prijíma Eu­cha­ristiu, nehatený kánonickým trestom, usporiadaný život (pokrstený neka­to­lík môže byť len svedkom krstu, člen Pravoslávnej cirkvi môže byť aj krst­ným rodičom ale len spolu s kato­líckym krstným rodičom; prí­slušníci iných náboženstiev nemôžu byť ani krstným rodičom ani svedkom krstu). Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka (Kán. 873).
(bližšie informácie v kancelárii)