KňaziDekan, farár

Mgr. Marek Pristaš

Narodený:26.9.1972 v Sečovciach
Vysvätený:21.6.1997 v Košiciach
Pôsobiská:1997 Nižný Hrušov, 1998 Prešov-Sekčov, 2000 Košice Katedrála, 2001 Košice KVP, 2003 Haniska, 2003 Pavlovce nad Uhom, 2006 Budkovce, 2020 Trebišov


Farskí vikári
(kapláni)

Mgr. Ján Kovaľ

Narodený:13.6.1986 v Snine
Vysvätený:16.6.2012 v Košiciach
Pôsobiská:2012 Pavlovce nad Uhom, 2017 Trebišov


Mgr. Stanislav Vinter

Narodený:6.6.1977 v Košiciach
Vysvätený:15.6.2013 v Košiciach
Pôsobiská:2013 Moldava n. Bodvou, 2015 Lipany, 2019 Trebišov


Nemocničný kaplán

Mgr. Marek Petrigal

Narodený:21.5.1976
Vysvätený:17.6.2000 v Košiciach
Pôsobiská:2000 arcidiecéza Praha, 2009 Lipany, 2013 Stropkov, 2015 Trebišov
Kontakt:0944 322 157 (zaopatrovanie chorých)


 

Menoslov kňazov ordinujúcich v našej farnosti od roku 1326 nájdete >>TU<<Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)