S radosťou Vás vítame na stránkach Rímskokatolíckej Cirkvi,
farnosť Návštevy Panny Márie v Trebišove.


ThDr. Jozef GNIP PhD.
farár-dekan

Mariánske námestie 253/3, 075 01 TREBIŠOV, SR, tel.: +421 56/672 27 73, e-mail: trebisov@rimkat.skDaruj život – daruj krv 2018

Kategória: Aktuality, Pridané: 23.09.2018, 07:50

Národná transfúzna stanica v Košiciach organizuje v našej farnosti dobrovoľný odber krvi, ktorým podporíme život našich blízkych a neznámych prijímateľov. Ober sa uskutoční:

31. októbra 2018 (streda)

8:00 – 11:00 hod.

Na rímskokatolíckom farskom úrade v Trebišove

Prosíme darcov o pochopenie a podporu tejto vysoko humánnej činnosti.

Zákonník práce, §138 (2): „Zamestnávateľ ďalej poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších biologických materiálov.“

...čítaj ďalej


PÚT NA UKRAJINU 16.-21.8.2018

Kategória: Aktuality, Pridané: 01.09.2018, 15:01

Po slávnosti Nanebovzatia Panny Márie 16. augusta sme sa vydali na farskú púť k východným susedom na Ukrajinu. Po dvojhodinovom čakaní na štátnej hranici sme sa ocitli na Zakarpatí, kde sme slávili Eucharistiu v Storožnici, kde pôsobí slovenský kňaz prof. Anton Konečný a predtým tam pôsobil aj kňaz ThLic. Rastislav Dvorový. Na Zakarpatí sa nachádza 12 dedín, ktoré uvítajú sláviť omše v slovenčine.

...čítaj ďalej