2015 - Stretnutie so starkými v domove dôchodcov "Lumen"

Kategória: Spoločenstvá, Dátum udalost: 05.01.2015, 12:07

Už je to tradíciou, že popoludnie 2.vianočnej nedele patrí stretnutiu sa so starkými v domove dôchodcov "Lumen". Stretnutie začalo sv. omšou.


Powered by Flash Gallery