2014 - Filiálky a kaplnky

Kategória: Filiálky a kaplnky, Dátum udalost: 03.05.2014, 20:53

Fotografie z jari 2014 kaplniek v Charitnom dome Jozefa Machalu, Domove dôchodcov, Nemocnice, Rómskej osady a filiálky v Zemplínskom Hradišti


Powered by Flash Gallery


Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)