2018 - Prvý kostol v Trebišove

Kategória: Udalosti, Dátum udalost: 15.04.2018, 15:30

V nedeľu 15. 4. 20018 o 15.30 bola v múzeu prednáška Prvý kostol v Trebišove a bola predstavená jeho maketa v mierke 20:1, ktorú zhotovili Bc. Peter Baňacký a Mgr. Michal Škulka na Cirkevnej strednej škole sv. Jozafáta.
Prednášajúci dekan ThDr. Jozef Gnip podrobne popísal stavbu prvého kostola z druhej polovice 13. stor., ktorý je vmurovaný do terajšej stavby kostola z 15. stor.


Powered by Flash Gallery