2018 - Nové lavice v kaplnke pátra Pia v nemonici

Kategória: Udalosti, Dátum udalost: 16.03.2018, 18:00

Pri príležitosti storočnice (17.3.1918) od objavenia sa stigiem na tele kapucínskeho pátra sv. Pia z Pietrelčíny, patróna našej nemocničnej kaplnky, sme zhotovili a predvečer sviatku 16. 3. 2018 slávili Eucharistiu, v závere ktorej sme požehnali nové lavice (10 kusov) v druhej časti zrenovovanej kaplnky. Na slávnosti sa zúčastnili obidvaja dekani katolíckych obradov, ThDr. Jozef Gnip, Mgr. Dušan Seman, kazateľ ThLic. Milan Diheneščik a nemocničný duchovný správca Mgr. Marek Petrigal.


Powered by Flash Gallery