10 najnovších fotogalérií kategórie Udalosti


 

Adventný benefičný koncert 2018

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 11.12.2018, 16:30

Dňa 11. decembra 2018 sa v našom kostole Návštevy Panny Márie
uskutočnil Adventný benefičný koncert

Účinkovali
sláčikové kvarteto LenART Quartet
žiaci a učitelia ZUŠ Trebišov

Výťažok z koncertu bol venovaný oddeleniu detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.

 

 
 

Sobota so svätými

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 17.11.2018, 10:30

V sobotu 17.11. bola cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove plná detí našej farnosti i detí zo všetkých trebišovských základných škôl.
Na veľkom Maxi eRku stretku s názvom "Sobota so svätými" zažili deň plný zábavy, smiechu, hier.
Deň sa začal detskou svätou omšou a pokračoval zaujímavými aktivitami, hrami, divadlom a modlitbou.
Veľká vďaka patrí šikovným animátorom. Nechýbal ani kopec dobrôt, ktoré pripravili mamky.
Tešíme sa na ďalšiu podobnú akciu.

 

 
 

Zádušná sv. omša 2018 v mauzóleu

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 02.11.2018, 12:00

Na spomienku na všetkých verných zosnulých sa dňa 2.novembra 2018 sa konala zádušná sv. omša v Mauzóleu grófa Júliusa Andrášiho v parku.

 

 
 

Školské misie 2018

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 27.04.2018, 12:00

V dňoch 23.-27. apríla 2018 sa uskutočnili školské misie na ZŠ - M.R. Štefánika v Trebišove pod vedením redemptoristov a mladých laikov. Témou misii bolo „Pravé hodnoty života.“ Každý deň na tejto škole prinášal nové priateľstvá, nové nádeje a slzy dojatia. Milým prekvapením bolo, že ponuku stretnúť sa s misionármi prijali aj učitelia a zamestnanci školy v jedno popoludnie. Misijný tím tvorili br. Gorazd Figura CSsR, o. Jozef Kišák CSsr, o. Miroslav Bujdoš CSsR, Kristína Jakubová, Anna Gasperová a Mária Anna Kočišová.
Nech Boh žehná všetkých žiakov, učiteľov a zamestnancov ZŠ – M.R. Štefánika

 

 
 

Prvý kostol v Trebišove

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 15.04.2018, 15:30

V nedeľu 15. 4. 20018 o 15.30 bola v múzeu prednáška Prvý kostol v Trebišove a bola predstavená jeho maketa v mierke 20:1, ktorú zhotovili Bc. Peter Baňacký a Mgr. Michal Škulka na Cirkevnej strednej škole sv. Jozafáta.
Prednášajúci dekan ThDr. Jozef Gnip podrobne popísal stavbu prvého kostola z druhej polovice 13. stor., ktorý je vmurovaný do terajšej stavby kostola z 15. stor.

 

 
 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2018 - DEKANÁTNE KOLO

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 22.03.2018, 10:30

Uskutočnilo sa vo štvrtok 22. marca 2018. Hlavná téma bola „Poslušnosť Božiemu hlasu“.
Konečné poradie:
1. ZŠ Pribinova
2. ZŠ M. R. Štefánika
3. ZŠ Michaľany

4. CZŠ sv. Juraja Trebišov
5. ZŠ Čierna nad Tisou
6. ZŠ Streda n. Bodrogom
7. ZŠ Komenského

 

 
 

Nové lavice v kaplnke pátra Pia v nemonici

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 16.03.2018, 18:00

Pri príležitosti storočnice (17.3.1918) od objavenia sa stigiem na tele kapucínskeho pátra sv. Pia z Pietrelčíny, patróna našej nemocničnej kaplnky, sme zhotovili a predvečer sviatku 16. 3. 2018 slávili Eucharistiu, v závere ktorej sme požehnali nové lavice (10 kusov) v druhej časti zrenovovanej kaplnky. Na slávnosti sa zúčastnili obidvaja dekani katolíckych obradov, ThDr. Jozef Gnip, Mgr. Dušan Seman, kazateľ ThLic. Milan Diheneščik a nemocničný duchovný správca Mgr. Marek Petrigal.

 

 
 

BISKUP FORGÁČ V ZEMPLÍNSKOM HRADIŠTI

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 11.03.2018, 12:00

V nedeľu 11. 3. 2018 prišiel do Z. Hradišťa pomocný biskup Mons. Marek Forgáč sláviť Eucharistiu. Otcovi biskupovi sme odovzdali duchovnú kyticu z Trebišova aj Z. Hradišťa ako prejav našej podpory a lásky pomocnému pastierovi arcidiecézy.

 

 
 

Pôstne kázne 2018

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 04.03.2018, 15:50

Pôstnym kazateľom v roku 2018 v našej farnosti bol exorcista Košickej eparchie a gréckokatolícky celibátny kňaz, ktorý je farárom v Nižnom Žipove Mgr. Ľubomír Petríčko. Počas dvoch pôstnych nedieľ sa v katechézach venoval problému zla v ľudských srdciach a Ježišovmu utrpeniu.

 

 
 

Výstava o sv. Maximiliánovi Kolbem

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 19.01.2018, 18:30

Výstava o živote a diele sv. Maximiliána Kolbeho, františkána a minoritu, bola otvorená v rámci mládežníckej omše v piatok 19.1.2018 o 18. hod. za účasti minoritu pátra Jozefa Súkenníka, OFMConv z Bratislavy a rehoľného brata Ján Čiráka, OFMConv. Predstavuje sa v nej aj Rytierstvo Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktoré založil k jej úcte a šíreniu.

 

 


 

Archív fotogalérií nájdete >>TU<<