10 najnovších fotogalérií


 

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC 2019

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 18.10.2019, 09:00

Iniciatíva v sebe nesie myšlienku sv. Pátra Pia z Pietrelciny: “Keď sa milión detí pomodlí ruženec, tak sa svet zmení.”
V piatok 18. októbra 2019 sa hlasy detí spájajú do jedného. V školách a škôlkach, v kaplnkách, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek.
V našej farnosti sa do projektu zapojili žiaci a študenti rímsko i gréckokatolíckeho vyznania zo základných a stredných škôl priamou účasťou v Rímskokatolíckom kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove.
V roku 2018 hostili tento projekt bratia gréckokatolíci, tento rok nás privítal pán kaplán Ján Kovaľ.

 

 
 

Nové menšie lavice do svätyne

Kategória:Farský kostol, Dátum udalosti: 24.12.2018, 08:24

Dňa 24. decembra 2018 sme dostali
vianočný darček

v podobe nových menších lavíc vo svätyni.

 

 
 

Adventný benefičný koncert 2018

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 11.12.2018, 16:30

Dňa 11. decembra 2018 sa v našom kostole Návštevy Panny Márie
uskutočnil Adventný benefičný koncert

Účinkovali
sláčikové kvarteto LenART Quartet
žiaci a učitelia ZUŠ Trebišov

Výťažok z koncertu bol venovaný oddeleniu detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.

 

 
 

Sobota so svätými

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 17.11.2018, 10:30

V sobotu 17.11. bola cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove plná detí našej farnosti i detí zo všetkých trebišovských základných škôl.
Na veľkom Maxi eRku stretku s názvom "Sobota so svätými" zažili deň plný zábavy, smiechu, hier.
Deň sa začal detskou svätou omšou a pokračoval zaujímavými aktivitami, hrami, divadlom a modlitbou.
Veľká vďaka patrí šikovným animátorom. Nechýbal ani kopec dobrôt, ktoré pripravili mamky.
Tešíme sa na ďalšiu podobnú akciu.

 

 
 

Zádušná sv. omša 2018 v mauzóleu

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 02.11.2018, 12:00

Na spomienku na všetkých verných zosnulých sa dňa 2.novembra 2018 sa konala zádušná sv. omša v Mauzóleu grófa Júliusa Andrášiho v parku.

 

 
 

Školské misie 2018

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 27.04.2018, 12:00

V dňoch 23.-27. apríla 2018 sa uskutočnili školské misie na ZŠ - M.R. Štefánika v Trebišove pod vedením redemptoristov a mladých laikov. Témou misii bolo „Pravé hodnoty života.“ Každý deň na tejto škole prinášal nové priateľstvá, nové nádeje a slzy dojatia. Milým prekvapením bolo, že ponuku stretnúť sa s misionármi prijali aj učitelia a zamestnanci školy v jedno popoludnie. Misijný tím tvorili br. Gorazd Figura CSsR, o. Jozef Kišák CSsr, o. Miroslav Bujdoš CSsR, Kristína Jakubová, Anna Gasperová a Mária Anna Kočišová.
Nech Boh žehná všetkých žiakov, učiteľov a zamestnancov ZŠ – M.R. Štefánika

 

 
 

Prvý kostol v Trebišove

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 15.04.2018, 15:30

V nedeľu 15. 4. 20018 o 15.30 bola v múzeu prednáška Prvý kostol v Trebišove a bola predstavená jeho maketa v mierke 20:1, ktorú zhotovili Bc. Peter Baňacký a Mgr. Michal Škulka na Cirkevnej strednej škole sv. Jozafáta.
Prednášajúci dekan ThDr. Jozef Gnip podrobne popísal stavbu prvého kostola z druhej polovice 13. stor., ktorý je vmurovaný do terajšej stavby kostola z 15. stor.

 

 
 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2018 - DEKANÁTNE KOLO

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 22.03.2018, 10:30

Uskutočnilo sa vo štvrtok 22. marca 2018. Hlavná téma bola „Poslušnosť Božiemu hlasu“.
Konečné poradie:
1. ZŠ Pribinova
2. ZŠ M. R. Štefánika
3. ZŠ Michaľany

4. CZŠ sv. Juraja Trebišov
5. ZŠ Čierna nad Tisou
6. ZŠ Streda n. Bodrogom
7. ZŠ Komenského

 

 
 

Nové lavice v kaplnke pátra Pia v nemonici

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 16.03.2018, 18:00

Pri príležitosti storočnice (17.3.1918) od objavenia sa stigiem na tele kapucínskeho pátra sv. Pia z Pietrelčíny, patróna našej nemocničnej kaplnky, sme zhotovili a predvečer sviatku 16. 3. 2018 slávili Eucharistiu, v závere ktorej sme požehnali nové lavice (10 kusov) v druhej časti zrenovovanej kaplnky. Na slávnosti sa zúčastnili obidvaja dekani katolíckych obradov, ThDr. Jozef Gnip, Mgr. Dušan Seman, kazateľ ThLic. Milan Diheneščik a nemocničný duchovný správca Mgr. Marek Petrigal.

 

 
 

BISKUP FORGÁČ V ZEMPLÍNSKOM HRADIŠTI

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 11.03.2018, 12:00

V nedeľu 11. 3. 2018 prišiel do Z. Hradišťa pomocný biskup Mons. Marek Forgáč sláviť Eucharistiu. Otcovi biskupovi sme odovzdali duchovnú kyticu z Trebišova aj Z. Hradišťa ako prejav našej podpory a lásky pomocnému pastierovi arcidiecézy.

 

 


 

Archív fotogalérií nájdete >>TU<<