10 najnovších fotogalérií


 

Školské misie 2018

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 27.04.2018, 12:00

V dňoch 23.-27. apríla 2018 sa uskutočnili školské misie na ZŠ - M.R. Štefánika v Trebišove pod vedením redemptoristov a mladých laikov. Témou misii bolo „Pravé hodnoty života.“ Každý deň na tejto škole prinášal nové priateľstvá, nové nádeje a slzy dojatia. Milým prekvapením bolo, že ponuku stretnúť sa s misionármi prijali aj učitelia a zamestnanci školy v jedno popoludnie. Misijný tím tvorili br. Gorazd Figura CSsR, o. Jozef Kišák CSsr, o. Miroslav Bujdoš CSsR, Kristína Jakubová, Anna Gasperová a Mária Anna Kočišová.
Nech Boh žehná všetkých žiakov, učiteľov a zamestnancov ZŠ – M.R. Štefánika

 

 
 

Prvý kostol v Trebišove

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 15.04.2018, 15:30

V nedeľu 15. 4. 20018 o 15.30 bola v múzeu prednáška Prvý kostol v Trebišove a bola predstavená jeho maketa v mierke 20:1, ktorú zhotovili Bc. Peter Baňacký a Mgr. Michal Škulka na Cirkevnej strednej škole sv. Jozafáta.
Prednášajúci dekan ThDr. Jozef Gnip podrobne popísal stavbu prvého kostola z druhej polovice 13. stor., ktorý je vmurovaný do terajšej stavby kostola z 15. stor.

 

 
 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2018 - DEKANÁTNE KOLO

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 22.03.2018, 10:30

Uskutočnilo sa vo štvrtok 22. marca 2018. Hlavná téma bola „Poslušnosť Božiemu hlasu“.
Konečné poradie:
1. ZŠ Pribinova
2. ZŠ M. R. Štefánika
3. ZŠ Michaľany

4. CZŠ sv. Juraja Trebišov
5. ZŠ Čierna nad Tisou
6. ZŠ Streda n. Bodrogom
7. ZŠ Komenského

 

 
 

Nové lavice v kaplnke pátra Pia v nemonici

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 16.03.2018, 18:00

Pri príležitosti storočnice (17.3.1918) od objavenia sa stigiem na tele kapucínskeho pátra sv. Pia z Pietrelčíny, patróna našej nemocničnej kaplnky, sme zhotovili a predvečer sviatku 16. 3. 2018 slávili Eucharistiu, v závere ktorej sme požehnali nové lavice (10 kusov) v druhej časti zrenovovanej kaplnky. Na slávnosti sa zúčastnili obidvaja dekani katolíckych obradov, ThDr. Jozef Gnip, Mgr. Dušan Seman, kazateľ ThLic. Milan Diheneščik a nemocničný duchovný správca Mgr. Marek Petrigal.

 

 
 

BISKUP FORGÁČ V ZEMPLÍNSKOM HRADIŠTI

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 11.03.2018, 12:00

V nedeľu 11. 3. 2018 prišiel do Z. Hradišťa pomocný biskup Mons. Marek Forgáč sláviť Eucharistiu. Otcovi biskupovi sme odovzdali duchovnú kyticu z Trebišova aj Z. Hradišťa ako prejav našej podpory a lásky pomocnému pastierovi arcidiecézy.

 

 
 

Pôstne kázne 2018

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 04.03.2018, 15:50

Pôstnym kazateľom v roku 2018 v našej farnosti bol exorcista Košickej eparchie a gréckokatolícky celibátny kňaz, ktorý je farárom v Nižnom Žipove Mgr. Ľubomír Petríčko. Počas dvoch pôstnych nedieľ sa v katechézach venoval problému zla v ľudských srdciach a Ježišovmu utrpeniu.

 

 
 

Výstava o sv. Maximiliánovi Kolbem

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 19.01.2018, 18:30

Výstava o živote a diele sv. Maximiliána Kolbeho, františkána a minoritu, bola otvorená v rámci mládežníckej omše v piatok 19.1.2018 o 18. hod. za účasti minoritu pátra Jozefa Súkenníka, OFMConv z Bratislavy a rehoľného brata Ján Čiráka, OFMConv. Predstavuje sa v nej aj Rytierstvo Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktoré založil k jej úcte a šíreniu.

 

 
 

SV. OMŠA U DUCHA SVÄTÉHO

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 02.11.2017, 11:30

Slávenie sv. omše na základoch románskeho Kostola Ducha Svätého v areáli Mestského hospodárskeho strediska v Trebišove na sviatok Všetkých verných zosnulých 2.11.2017.

 

 
 

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 18.10.2017, 09:00

V stredu 18. 10. 2017 od 9. hod. sa deti trebišovských základných škôl zapojili do celosvetovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za pokoj vo svete.

 

 
 

MARIÁNSKA PÚŤ DO VOJČIC 2017

Kategória:Udalosti, Dátum udalosti: 15.09.2017, 13:00

Dňa 15. septembra 2017 peši putovalo z nášho kostola 11 ľudí uctiť si sedembolestnú Pannu Máriu do kostola zasvätenému tomuto titulu vo Vojčiciach. Hoci nás bolo málo, potešilo to, že 5 pútnikov bolo mladých. Požehnanie pútnikom pred cestou udelil kaplán Mgr. J. Kovaľ.

 

 


 

Archív fotogalérií nájdete >>TU<<