AKTUÁLNE OZNAMY

Kategória: Oznamy, Pridané: 08.10.2021, 09:05

• Sv. omša na sviatok Všetkych svätých 1. 11. 2021 o 10. hod. bude spoločná na všetky úmysly, ako je zvykom. Úmysly zapisujeme po každej sv. omši v sakristii.

• Z kapacitných dôvodov v rámci aktuálnych opatrení prosíme, aby zatiaľ na detskú sv.omšu v utorok chodievali len prvoprijímajúce deti s rodičmi a na mládežnícku sv. omšu v piatok len birmovanci. Ďakujeme za pochopenie.


Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)