BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK SV.OMŠÍ VO VNÚTRI KOSTOLA

Kategória: Oznamy, Pridané: 01.10.2021, 03:19

NEDEĽA

7.00ZÁKLAD - všetciobmedzená kapacita
8.00ZÁKLAD - všetciobmedzená kapacita
9.00len OČKOVANÍneobmedzená kapacita
10.00len OČKOVANÍneobmedzená kapacita
11.00ZÁKLAD - všetciobmedzená kapacita
18.00ZÁKLAD - všetciobmedzená kapacita

PONDELOK až SOBOTA

všetky sv. omšeZÁKLAD - všetciobmedzená kapacita

Pri každej sv.omši je mimo kostola (vonku) neobmedzená kapacita. Vo vnútri kostola je povinný respirátor.
Keďže pri každej sv.omši je povinný zoznam účastníkov z hygienických dôvodov, prosíme vás, aby ste na malom papieriku doniesli napísané: meno, tel.č., dátum a čas sv.omše.


Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)