SV. OMŠE v tomto týždni

Kategória: Oznamy, Pridané: 01.10.2021, 02:40


Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)