DIšPENZ OD NEDEľNýCH BOHOSLUžIEB

Kategória: Oznamy, Pridané: 21.09.2021, 02:05

Dňa 18. septembra 2021 náš otec arcibiskup vydal Dekrét o oslobodení od účasti na sv. omši.
Toto oslobodenie od účasti na nedeľnej sv. omši nijako neumenšuje povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň. Veľmi sa odporúča venovať primeraný čas modlitbe osobne alebo v rodine. Vysielanie sv. omše online, v televízii alebo v rozhlase, poskytuje priestor pre vytvorenie aspoň duchovného eucharistického spoločenstva.

Dekrét o dišpenze od nášho otca arcibiskupa nájdete na tomto odkaze.


Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)