SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK 14. SEPTEMBRA 2021 V KOŠICIACH

Kategória: Oznamy, Pridané: 08.08.2021, 07:03

Svätý Otec František navštívi Košice v utorok 14. septembra 2021 na dvoch miestach.

Stretnutie RÓMOV so Svätým Otcom Františkom bude na LUNÍKU IX. Sprievodný program začne o 12:45 hod. Hlavný program bude na priestranstve pred Saleziánskym komunitným centrom v čase od 16:00 do 16:30 hod. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca bude sídlisko uzavreté.

Stretnutie MLADÝCH so Svätým Otcom Františkom sa uskutoční na Štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach.
Toto stretnutie je prioritne určené pre mladých od 15-30 rokov, čo však nevylučuje prítomnosť starších a detí. Preto povzbudzujeme starších a rodiny s deťmi, aby neváhali a využili túto príležitosť na stretnutie s pápežom a prijali jeho apoštolské požehnanie priamo.
Sprievodný program bude od 13:30 hod. do príchodu pápeža a pokračovať bude aj po jeho odchode, až do 20:00 hodiny.
Hlavný program s pápežom na štadióne bude od 16:45 do 18:00 hod. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca budú prístupové cesty, ako aj štadión uzavretý.

•  Registrácia na stretnutie so Svätým Otcom v Košiciach
Začala registrácia účastníkov stretnutí so Svätým Otcom a prebieha na stránke registracia. navstevapapeza.sk/sk.
Pripomíname, že každý účastník sa musí registrovať INDIVIDUÁLNE (aj keď bude súčasťou skupiny alebo farnosti).

Organizovaná skupina našej farnosti sa kvôli organizačnému zabezpečeniu podujatia ešte osobitne prihlási cez arcidiecézne formuláre, aby sa zabezpečil dostatok parkovacích miest, pitného režimu či iných dôležitých potrieb.

Registrácia dobrovoľníkov a novinárov do celoslovenského registra prebieha na oficiálnej webstránke www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik.
 
•  Slávenie svätej omše na sviatok Povýšenia Svätého kríža (14. 9.)
Svätú omšu na sviatok Povýšenia Svätého kríža o 11:00 hod. bude celebrovať kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský na štadióne Lokomotívy.
Pre kňazov je možnosť koncelebrovať na tejto svätej omši a svoj záujem bude potrebné vyznačiť vo formulári prihlasovania farnosti.
 
•  Otvorenie štadióna
Na všetkých apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými kontrolami. Z tohto dôvodu budú aj brány štadióna Lokomotívy otvorené už od 8.00 hod. Prosíme Vás, aby ste si čas príchodu naplánovali v dostatočnom predstihu, aby ste prešli bezpečnostnou kontrolou včas a bez stresu.
 
•  Napĺňanie štadióna
Sektory na štadióne sa budú zapĺňať postupne (po naplnení sektora sa sektor uzavrie a bude sa napĺňať ďalší). Aj keď toto stretnutie je PRIORITNE URČENÉ PRE MLADÝCH od 15-30 rokov, ktorí budú smerovaní na trávnatú plochu štadióna, PRE STARŠÍCH JE TAKTIEŽ MOŽNOSŤ PRÍSŤ a budú smerovaní na sektory po obvode štadióna, kde sú miesta na sedenie. Povzbudzujeme aj rodinky s deťmi, aby neváhali a využili túto príležitosť na stretnutie s pápežom a prijali jeho apoštolské požehnanie priamo.
 
•  Doprava – možnosť využiť dopravu autobusmi zdarma
V deň stretnutia bude doprava v Košiciach s istými obmedzeniami. K štadiónu Lokomotíva a k Luníku IX sa nebude možné dostať osobnými autami alebo autobusmi. Tie budú odstavené na záchytných parkoviskách.
Z toho dôvodu bude zabezpečená BEZPLATNÁ KYVADLOVÁ DOPRAVA zo záchytných parkovísk. Po registrácii autobusu dostane zodpovedná osoba spätný mail s organizačnými pokynmi a podrobnými inštrukciami k parkovaniu autobusov.
Pripomíname, že Košický samosprávny kraj ponúka možnosť zabezpečenia dopravy autobusmi ZADARMO na stretnutia pre účastníkov do Košíc a späť. Prosíme záujem z farnosti nahlásiť čím skôr (najneskôr do 20. augusta 2021) na infoke@navstevapapeza.sk. Košický samosprávny kraj vás následne bude v tejto veci kontaktovať a dohodne logistiku.
Rovnako bude v tento deň, 14.9.2021, bezplatná Mestská hromadná doprava na celom území Košíc.
 
•  Dobrovoľníctvo
Podujatie takéhoto charakteru sa nezaobíde bez ochotných dobrovoľníkov. Prosíme o pomoc s náborom a oslovovaním dobrovoľníkov a zároveň o súčinnosť, ak budeme potrebovať overiť, či daná prihlásená osoba je schopná a dôveryhodná pre danú službu.
Pripájame aktívny link na prihlasovanie dobrovoľníkov, kde sú podrobné informácie o termínoch a službách. Prosíme zvlášť zrelých dospelých, ktorí by nám pomohli s organizáciou, aby sa mladí mohli v čo najväčšom počte zúčastniť priamo stretnutia s pápežom Františkom, ktorý k nám príde práve za nimi.
 
•  Balík putnika
Pre prihlásené skupiny pripravujeme aj balík pútnika, ktorý si budú môcť záujemcovia objednať. Bude obsahovať spomienkové predmety (magnetky, kľúčenky, perá...), ale aj tričká s oficiálnym logom stretnutia Svätého Otca Františka na Slovensku. Ponukový list budeme zasielať prihláseným po spustení registrácie.
 
•  Duchovná príprava
Prosíme vás o modlitbovú podporu návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku. Od 15. augusta bude prebiehať spoločná duchovná príprava cez Katolícke médiá a sociálne siete, ktorú vám dávame do pozornosti.
 
•  Podmienka účasti
Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežom budú môcť zúčastniť tí, ktorí sú očkovaní II. dávkou vakcíny (v prípade dvojdávkovej vakcíny alebo jednou dávkou v prípade jednodávkovej vakcíny).
 
•  Informácie o návšteve pápeža a jeho programe nájdete na:
Webovej stránke: www.navstevapapeza.sk
Facebooku: https://www.facebook.com/stretnipapeza/
Instagrame: https://instagram.com/stretni_papeza

Kontakty:
Infocentrum: kosice@navstevapapeza.sk, infoke@navstevapapeza.sk,
   +421 948 246 031, +421 948 246 032 (v čase 9:00 – 16:00 hod.)

Pre dobrovoľníkov: dobrovolnicike@navstevapapeza.sk,
   +421 948 246 033 (v čase 9:00 – 16:00 hod.)

 


Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)