Slávenie verejných bohoslužieb

Kategória: Oznamy, Pridané: 14.04.2021, 12:20

Milí bratia a sestry!

S radosťou vám oznamujeme, že od pondelka 19.4. sú obnovené bohoslužby pre verejnosť. Sv. omše budú takto:

Pracovné dni o 6.30, 11.30 a 18.00

Sobota o 17.00 a 18.00 (sv. omše s platnosťou za nedeľu)

Nedeľa o 7.30, 9.00, 10.30, 18.00

Pri účasti na sv. omši v kostole je pre každého veriaceho povinné RÚŠKO. Negatívny test pri účasti na sv. omši nie je potrebný.

Spovedáme pred každou sv. omšou okrem víkendov.


Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)