obnovenie verejného slávenia bohoslužieb od 6. mája 2020

Kategória: Oznamy, Pridané: 05.05.2020, 18:46

ZÁKLADNÉ DOČASNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚČASŤ NA SV. OMŠIACH

Obnovené sv. omše sú ako zvyčajne: cez týždeň 6.30-11.30-18.00,
v sobotu 7.00-18.00, v nedeľu 7.30-9.00-10.30-18.00

Sv. omše vyhradené pre seniorov sú počas týždňa o 11.30 a v nedeľu
o 7.30 hod.

- Kostol bude otvorený len v čase sv.omše, pobožnosti pred sv. omšou sa nekonajú.
- Vstup do kostola je možný len s rúškom na tvári.
- Pri vchode si dezinfikujte ruky.
- Zachovávajte rozostupy medzi ľuďmi aspoň 2 metre.
- V každej lavici smie sedieť len jeden človek a len na označenom mieste.
- Na sedenie využívajte aj prednú časť kostola, chodbu (orlovňu) a chór.
- Znak pokoja sa vynecháva alebo sa nahrádza kývnutím hlavy.
- V rade na sv. prijímanie zachovávajte 2-j metrové odstupy.
- Sv. prijímanie sa podáva na ruku, veriaci si ho hneď sám dá do úst pred kňazom.
- Sv. omše v týždni sú bez spevu a kázne.

Pri zachovaní protivírusových opatrení sa asi do kostola všetci nepomestíme. Nezabúdajme, že až do úplného odvolania opatrení zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť na verejných sv. omšiach od 6. mája je stále dobrovoľná, týka sa aj nedelí a sviatkov. Zároveň bude pokračovať vysielanie bohoslužieb prostredníctvom nášho TV kanálu cez internet a trebišovskú televíziu.
Naše vysielanie sa však po nedeli 31. 5. 2020 mení na príležitostné, t.j. už nebudeme vysielať každú nedeľu.

Prosíme vás, aj naďalej sa modlite modlitbu k Panne Márii Obišovskej.

Bližšie odporúčania KBS.