OZNAMY NA 17. TÝŽDEŇ

Kategória: Oznamy, Pridané: 17.04.2020, 12:51

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE !!!

Sobáš možno sláviť s podmienkou obmedzenia účasti iba na bezprostrednú rodinu a za dodržania bezpečnostných predpisov (nosenie rúšok). Snúbenci, ktorí si chcú z tohto dôvodu zmeniť termín sobáša, nech nás kontaktujú telefonicky alebo e-mailom. Kurz prípravy pre snúbencov sa odkladá na neurčito. V prípade potreby alebo časovej tiesne budeme riešiť sobášnu prípravu s prihlásenými pármi individuálne.

Prvé sväté prijímanie a birmovanie, ktoré mali byť v máji, sa prekladajú zatiaľ na neurčito. Nový termín budeme môcť plánovať až po skončení obdobia pandémie. Pokračovanie vo farskej katechéze v rámci prípravy na prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania bude po otvorení škôl. Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby si s nimi doma opakovali to, čo sa deti učili na katechézach o viere, prikázaniach, hriechu, sv. omši, sviatostiach, spytovaní svedomia a pomohli deťom naučiť sa priebeh sviatosti zmierenia a modlitbu ľútosti.

Krst možno sláviť s podmienkou obmedzenia účasti iba na bezprostrednú rodinu a za dodržania bezpečnostných predpisov (nosenie rúšok). V prípade viacerých krstov v ten istý deň sa každý krst koná v inom čase a vždy s novou vodou. Krst môžete nahlásiť telefonicky.

Pohreb vybavíte priamo na cintoríne. Nemusíte ísť na faru. Pracovníci pohrebníctva nás kontaktujú telefonicky a dohodnú s nami všetko potrebné.

Farská kancelária je pre verejnosť úplne zatvorená až do odvolania. Len v súrnom a neodkladnom prípade (vybavenie pohrebu, zaopatrenie, súrna sv. spoveď a pod.) nás kontaktujte telefonicky na čísle 056/672 27 73, e-mail: trebisov@abuke.sk

Sv. omše sa nemôžu konať verejne v termíne od 10.3.2020 až do ODVOLANIA.
Povzbudzujeme vás sledovať priame prenosy prostredníctvom TV Lux a v nedeľu aj cez živé vysielanie z nášho kostola. Úmysly, ktoré ste na jednotlivé dni obetovali v našom kostole, my kňazi odslúžime súkromne. Zostávame duchovne spojení.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia
Spovedanie sa v našich farnostiach v nasledujúcich týždňoch nemôže a nebude konať doteraz zaužívaným spôsobom (na základe pokynov zdravotníckych a občianskych autorít, aby sa nezhromažďovali viacerí ľudia na jednom mieste a aby sa maximálne chránili nebezpečenstva prenosu vírusu na seba či na iných ľudí). Prosíme všetkých veriacich, aby tento stav rešpektovali a boli trpezliví.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia sa v aktuálnej situácii obmedzuje iba na nevyhnutné prípady (napr. V NEBEZPEČENSTVE SMRTI).
V týchto týždňoch nebudeme navštevovať chorých a starých. V prípade vážneho zdravotného stavu, resp. k umierajúcim nás môžete volať telefonicky na farskom čísle.