OZNAMY K VEĽKONOČNÉMU OBDOBIU

Kategória: Oznamy, Pridané: 07.04.2020, 07:50

AKO TO BUDE S PRÍPRAVOU NA PRIJATIE SVIATOSTI?

Krst možno sláviť s podmienkou obmedzenia účasti iba na bezprostrednú rodinu a za dodržania bezpečnostných predpisov (nosenie rúšok). V prípade viacerých krstov v ten istý deň sa každý krst koná v inom čase a vždy s novou vodou.

Sobáš možno sláviť s podmienkou obmedzenia účasti iba na bezprostrednú rodinu a za dodržania bezpečnostných predpisov (nosenie rúšok). Snúbenci, ktorí si chcú z tohto dôvodu zmeniť termín sobáša, nech nás kontaktujú telefonicky (0907899812) alebo e-mailom. Kurz prípravy pre snúbencov sa odkladá na neurčito. V prípade potreby alebo časovej tiesne budeme riešiť sobášnu prípravu s prihlásenými pármi individuálne.

Prvé sväté prijímanie a birmovanie, ktoré mali byť v máji, sa prekladajú zatiaľ na neurčito. Nový termín budeme môcť plánovať až po skončení obdobia pandémie. Pokračovanie vo farskej katechéze v rámci prípravy na prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania bude po otvorení škôl. Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby si s nimi doma opakovali to, čo sa deti učili na katechézach o viere, prikázaniach, hriechu, sv. omši, sviatostiach, spytovaní svedomia a pomohli deťom naučiť sa priebeh sviatosti zmierenia a modlitbu ľútosti.

Počas Veľkonočných sviatkov od Zeleného štvrtku bude otvorený hlavný vstup do kostola každý deň od 10.00 do 18.00 hod. (s výnimkou neverejného liturgického slávenia) na krátku súkromnú modlitbu za dodržania bezpečnostných predpisov (mať na sebe rúško).

Požehnanie veľkonočných jedál: Teraz, keď nie je možné a ani by nebolo rozumné z bezpečnostných dôvodov sa zhromažďovať, verejné požehnanie veľkonočných jedál nebude. Pripravili sme osobitnú modlitbu požehnania, ktorú zverejňujeme na tomto linku, aby ste si tí, ktorí chcete, mohli tento obrad vykonať doma spoločne v rodine.

Náš otec arcibiskup sa k nám v tomto čase prihovára. Prečítajte si jeho slová na tomto linku.