LITURGICKÉ SLÁVENIA VO FARSKOM KOSTOLE POČAS HROZBY KORONA VÍRUSU

Kategória: Aktuality, Pridané: 21.03.2020, 12:04

Na základe inštrukcií, ktoré sme dostali z ABÚ platí aj v našej farnosti:

1. Sv. omše sa nemôžu konať verejne v termíne od 10.3.2020 až do ODVOLANIA.
Povzbudzujeme vás sledovať priame prenosy prostredníctvom TV Lux:
PONDELOK–PIATOK o 7.00, 12.00 a 18.30 hod.
SOBOTA o 7.00 a 18.30 hod. (sv. omša zameraná na detského diváka)
NEDEĽA o 10.00 a 18.30 hod.

Úmysly, ktoré ste na jednotlivé dni obetovali v našom kostole, my kňazi odslúžime súkromne. Zostávame duchovne spojení.

2. Vysluhovanie sviatosti zmierenia počas COVID-19:
Spovedanie pred prvým piatkom a pred veľkou nocou sa v našich farnostiach v nasledujúcich týždňoch nemôže a nebude konať doteraz zaužívaným hromadným spôsobom (na základe pokynov zdravotníckych a občianskych autorít, aby sa nezhromažďovali viacerí ľudia na jednom mieste a aby sa maximálne chránili nebezpečenstva prenosu vírusu na seba či na iných ľudí).
Prosíme všetkých veriacich, aby tento stav rešpektovali a boli trpezliví. Nemôžeme si v týchto okolnostiach všetci žiadať všetko, na čo sme bežne zvyknutí.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia sa v aktuálnej situácii obmedzuje iba na nevyhnutné prípady (napr. V NEBEZPEČENSTVE SMRTI).

Prosíme veriacich, aby brali ohľad na výnimočnú situáciu a na to, že aj kňazi môžu ochorieť, a potom už nebudú k dispozícii ani tým, čo sa ocitnú v ohrození života. Nemôžeme si v týchto okolnostiach všetci žiadať všetko, na čo sme bežne zvyknutí. Na druhej strane máme príležitosť lepšie si uvedomiť a pripomenúť, že treba pravidelne spytovať svedomie a ľutovať hriechy.
Ako veriaci ľudia vieme, že existuje aj tzv. dokonalá ľútosť, ako nás o tom učí Katechizmus v článku 1452: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa »dokonalá« (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“
Využime teraz túto možnosť.
Treba si pravidelne spytovať svedomie, vzbudzovať ľútosť a hriechu sa chrániť. Ak zavádzame bezpečnostné opatrenia, aby sa COVID-19 nešíril, treba sa, samozrejme, vyhýbať aj nákaze hriechu. Vyhýbať sa blízkej príležitosti, nevystavovať sa zbytočne situáciám, v ktorých človek môže do hriechu upadnúť. Naopak, viac sa modliť, viac čítať Sväté písmo a duchovnú literatúru. Jedným slovom, hriechu sa chrániť.

3. Toto platí aj pre tých, ktorých navštevujeme pravidelne na prvý piatok.
V týchto týždňoch nebudeme navštevovať chorých a starých. V prípade vážneho zdravotného stavu, resp. k umierajúcim nás môžete volať telefonicky na farské číslo.

4. Poklona pri Božom hrobe na Veľký piatok do Bielej soboty, ako býva zvykom, v tomto roku nebude.

5. Požehnanie veľkonočných jedál:
Teraz, keď nie je možné zhromažďovať sa a nebolo by ani rozumné zhromažďovať ľudí na jednom priestranstve z bezpečnostných dôvodov sa toto požehnanie vynecháva. Bude pripravená osobitná modlitba požehnania, ktorú zverejníme, aby tí, ktorí chcete, môžete si tento obrad vykonať doma spoločne v rodine

Farská kancelária je pre verejnosť úplne zatvorená až do odvolania. Len v súrnom a neodkladnom prípade (vybavenie pohrebu, zaopatrenie, súrna sv.spoveď a pod.) nás kontaktujte telefonicky na čísle 056/672 27 73. Krstné listy vybavujeme e-mailom: trebisov(at)rimkat.sk

Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20. hod., najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál.

Pobožnosti krížovej cesty v tomto období si vykonávajme individuálne, hoci aj každý deň.

Košická arcidiecéza zverejnila liturgiu domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie. Texty vypracoval kňaz Spišskej diecézy František Trstenský.
Prečítajte si: Informácia o rozhodnutí KBS o predĺžení.
a modlite sa modlitbu k Panne Márii Obišovskej.