CENTRUM SALVATOR PONÚKA

Kategória: Aktuality, Pridané: 29.09.2019, 09:30

Milí priatelia,

začíname nový školský rok. Aj v tomto roku Vám chceme ponúknuť niekoľko duchovných aktivít a hľadať spolu s vami vyváženosť - na jednej strane odstup od všedného dňa, na druhej strane blízkosť vnútorného života; ani príliš ďaleko, ani príliš blízko, ani príliš veľa ani príliš málo. Nájsť vyváženosť a harmóniu je umenie a súvisí to s rozlišovaním.
Nech vzťah s Bohom nie je pre nás ľahostajný alebo chladný.

K tomu vám ponúkame nasledujúci program a prajeme požehnaný začiatok školského roka.

sr. Gracia Kováčová
*Centrum Salvator*
duchovné aktivity, konferencie a ubytovanie
Jakubovo námestie 4-5
811 09 Bratislava
duchovneaktivity@centrumsalvator.sk
www.centrumsalvator.sk