7. PÚTNICKA SOBOTA VO VYSOKEJ NAD UHOM

Kategória: Aktuality, Pridané: 08.06.2019, 10:56

Srdečne Vás pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 15.6.2019
vo Vysokej nad Uhom s nasledovným programom:

15.00


Hodina Božieho milosrdenstva
Korunka a odprosenie za hriechy rodín.
Hodinu Božieho milosrdenstva budú viesť rehoľné sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova.
16.00


Krížová cesta za rodiny

Modlitbu krížovej cesty budú viesť veriaci z farnosti Zbudské Dlhé s pánom farárom Mgr. Peterom Juhásom.

17.00


Večeradlo s Pannou Máriou Pod vedením farnosti Veľký Šariš s pánom farárom Mgr. Bartolomejom Salancim.

18.00Svätá omšaHlavným celebrantom a kazateľom bude Mgr. Jozef Palenčár, farár vo farnosti Kluknava.
Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého. Počas sv. omše sa budú spievať piesne z JKS.
19.00 Adorácia s eucharistickým požehnaním.

V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

Zároveň prosíme farnosti alebo spoločenstvá, ktoré sa chcú aktívne zapojiť do programu pútnických sobôt či už modlitbou krížovej cesty, večeradla, alebo ak máte zbor a chcel by svojim spevom okrášliť priebeh pútnickej soboty neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese pavlovce.farnost@gmail.com alebo na tel. čísle 0950 539 695.

Zároveň Vás pozývame na ďalšie pútnické soboty, ktoré budú každý mesiac
vždy tretiu sobotu v mesiaci.

Najbližšia bude v júli 20.7.2019.

Viac na:
https://annakolesarova.sk/putnicke-soboty/
alebo na Facebooku:
https://www.facebook.com/AnkaKolesarovaMucenickaCistoty/

S pozdravom Slavomír Bakoň, farár Pavlovce nad Uhom