Petícia Zachráňme kláštor Karmel v Košiciach II

Kategória: Aktuality, Pridané: 16.12.2017, 09:23

V súlade s hlasovaním poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-KVP zo dňa 10.10.2017 žiadame zastaviť výstavbu obytných domov v areáli ZLATÁ PODKOVA
- pretože takto umiestnené obytné domy by narušili kontemplatívny život sestier karmelitánok;
- pretože výstavba obytných domov nie je v súlade s účelom, na ktorý bol pozemok mestom Košice odpredaný Jazdeckému klubu EMCAR za cenovo výhodných podmienok.

Sestry bosé karmelitánky, ktoré existujú od 16. stor. vo väčšine krajín sveta, postavili kláštor na sídlisku KVP v r. 1995. Košičania tým získali duchovnú perlu, keďže sestry podľa prísnej pápežskej klauzúry kontemplatívne žijú iba v ohraničenom priestore svojho kláštora a priľahlej záhrady, kde sú napokon aj pochovávané. Sestry postavili kláštor v tichom prostredí, kde podľa pôvodného územného plánu nebola plánovaná rozsiahla výstavba.

Na prelome rokov 2015/2016 prebehla podpisová akcia na podporu sestier karmelitánok ohľadom výstavby obytného súboru „POVRAZY“ na pravej strane od ich pozemku. Investor tam citlivo znížil zastavanosť územia aj výškovosť budov, takže intimita sestier karmelitánok z pravej strany ostane zachovaná.

Vľavo od kláštora sa nachádza pozemok patriaci jazdeckému klubu. Jazdecký klub ho získal od mesta Košice za cenovo výhodných podmienok s tým, že na ňom vybuduje jazdecký areál. Aktuálne však investor spojený s jazdeckým klubom na tomto pozemku plánuje namiesto výstavby jazdeckého areálu výstavbu viacpodlažných obytných domov. Ide o konanie v rozpore s podmienkami kúpnej zmluvy, navyše zásadným spôsobom narúšajúce intimitu sestier karmelitánok, ktorá je potrebná k plneniu ich poslania - tichým modlitbám za dobro sveta v skrytom spôsobe života.

Preto žiadame o dodržanie podmienok kúpnej zmluvy medzi Mestom Košice a Jazdeckým klubom EMCAR. Žiadame zablokovanie akejkoľvek výstavby, ktorá by znemožnila v budúcnosti vybudovať plánovaný jazdecký areál na uvedenom pozemku. Zároveň žiadame o definitívne stavebné utíšenie bezprostredného okolia Karmelu v Košiciach zmenou územného plánu.

Tu si môžete stiahnuť dokumenty k petícii:
1) plagát k petícii
2) petícia primátorovi Mesta Košice
3) petičný hárok
4) ako správne vypĺňať petičný hárok