BLAHOSLAVENSTVÁ AKO ICH (NE)POZNÁME

Kategória: Aktuality, Pridané: 13.08.2017, 09:14

„Evanjelium to je bomba: máme nádej, že aspoň nejaká črepina nás zasiahne.“

V týždni od 7. do 11. 8. 2017 sme po večerných sv. omšiach mali možnosť počúvať prednášku vdp. Rastislava Dvorového o blahoslavenstvách podľa Mt 5,1-12.

Posolstvo blahoslavenstiev nie je známe, alebo je, lenže iba približným a nedokonalým spôsobom. V skutočnosti ide o nádherný text so zásadným významom, ktorý Matúš stavia na rovnakej schéme ako je dekalóg. Blahoslavenstvá sú teda „tabule“ novej zmluvy, ktorá nahradzuje starú: ak žijeme ich posolstvo, stávame členmi Božieho kráľovstva.

Jej prezentáciu si môžete stiahnuť tu.
Tlačová verzia prezentácie je tu.