10 najnovších článkov kategórie KňaziŽivý prenos z vysviacky

Kategória: Kňazi, Pridané: 09.06.2015, 19:14

Živý prenos z kňazskej vysviacky trebišovského rodáka Michala Škulku v Dóme sv. Alžbety v Košiciach 13. júna 2015 o 10.00 hod.
V prípade komplikácii kliknite na tento >>ODKAZ<<


...čítaj ďalejKňazské svätenie - Michal Škulka

Kategória: Kňazi, Pridané: 26.05.2015, 21:05

Ty si ma bez mojich zásluh vyvolil, aby som mal účasť na Kristovom večnom kňazstve a konal službu v tvojej Cirkvi
(Rímsky misál)


Pozvánka S vďačnosťou Bohu a s radosťou v srdci Vám oznamujem, že
v sobotu 13. júna 2015 o 10.00 hod. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
konsekračnou modlitbou a vkladaním rúk o. arcibiskupa - metropolitu
Mons. Bernarda Bobera prijmem

KŇAZSKÉ SVÄTENIE


Michal Škulka

Za nezaslúžený dar kňazstva chcem ďakovať spolu s Vami Pánu Bohu slávením

PRIMIČNEJ SVÄTEJ OMŠE

v nedeľu 21. júna 2015 o 10:30 hod. v kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove

Michal Škulka, Kutnohorská 2112/3, 075 01 TrebišovPríhovor nového dekana

Kategória: Kňazi, Pridané: 01.07.2011, 16:04

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kristus, ktorý si nás vyvolil na kňazskú službu, aj taktiež touto slávnosťou. Nie je dôležité čom robíme, ale s akým úmyslom a láskou pristupujeme k stavovským povinnostiam. Aj Vami poverenou kňazskou službou, otec arcibiskup, nech sa naplní tento Boží zámer. Posvätenie duší ako najvyšší zákon v Cirkvi nech sa naplní a zrealizuje. V utorok slávili sme liturgickú spomienku sv. Irenej, biskupa z Lyonu, ktorý povedal: Slávou Boha je žijúci človek. Boh je najviac oslávený tým, že sa my jeho stvorenia posväcujeme a odkrývame v sebe jeho obraz.
...čítaj ďalejŽivot prvotnej a dnešnej Cirkvi

Kategória: Kňazi, Pridané: 18.01.2011, 22:20

Dovoľte mi bratia a sestry v Kristovi vyjadriť radosť z práve prežívanej skutočnosti, že sa môžeme spoločne modliť, vzývať Ježiša Krista, tu v pravoslávnom chráme svätých apoštolov Petra a Pavla v našom meste, lebo vo viere v Ježiša Krista nachádzame cestu aj k sebe, bez rozdielu nášho kresťanského náboženstva, ktoré ma spájať a nie rozdeľovať. „Náboženský rozmer je zárukou a základom medziľudských vzťahov“ povedal v utorok na začiatku týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v Štrasburgu v sídle Rade Európy Mons. Giordano
...čítaj ďalejVysviacka a primície novokňaza Róberta Hermana Dobranského, OPraem

Kategória: Kňazi, Pridané: 24.06.2010, 04:11

V sobotu 19. júna 2010 prijal z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža kňazskú vysviacku náš diakon Róberta Hermana Dobranského, OPraem z Rádu premonštrátov vo farskom kostole Nanebovzatej Panny Márie o 10. hodine. Na slávnosti sa zúčastnili ThDr. Jozef Gnip, farár, bohoslovec Michal Škulka a príbuzní: matka Katarína Dobranská a jej dcéra Katarína, predstavený V Želive opát Bronislav Ignác Kramár, OPraem a rehoľní kňazi a bratia. A ešte desať farníkov z Trebišova.
...čítaj ďalejŽivot a dielo ThDr. Jozef Machalu

Kategória: Kňazi, Pridané: 07.05.2010, 15:15

Na veľadôstojného pána doktora Jozefa Machalu sa pamätajú už iba tí skôr narodení a spomínajú naňho zaiste s láskou a úctou. Mladšie generácie ho môžu spoznať už iba z ich rozprávania a spomienok. Mne samej sa vynára v pamäti človek skôr nižšieho ako vysokého vzrastu, s výrazom pokoja v tvári, rozvahou v povahe, úsmevom a slovom povzbudenia v každej situácii a chvíli.
...čítaj ďalejNovokňaz o svojom kňazstve

Kategória: Kňazi, Pridané: 30.04.2010, 19:11

Drahý spolubratia v kňazskej službe, milá mládež drahí bratia a sestry.
Už Ján Mária Vianey povedal, že ak by som dokázal pochopiť kňazstvo a spoznať jeho hĺbku a tajomstvo už by som tu nebol. Ináč to nevnímam ani ja. Sviatosť kňazstva, ktorú som prijal 20. júna 2009 z rúk otca arcibiskupa Alojza Tkáča si pomaly uvedomujem.
...čítaj ďalejAkadémia o kňazstve – Rok kňazov

Kategória: Kňazi, Pridané: 19.04.2010, 01:00

Pred nedeľou Dobrého pastiera 18. apríla 2010 ochotníci divadla „G“, spevácky zbor Magnifikat spolu s kňazmi pripravili slávnostnú akadémiu O kňazstve, z príležitosti Roku kňazov v našom kostole.
...čítaj ďalejDar a tajomstvo podľa Jána Pavla II.

Kategória: Kňazi, Pridané: 12.04.2010, 18:54

Pozorujeme a vnímame život mnohých kňazov v okolí, v diecéze, vo farností. Poznáme a poznali sme mnohých kňazov, diecéznych alebo rehoľných, ktorí sú pre nás vzorom a obohatili nás svojim kňazským životom. Aj tejto chvíli im ďakujme za ich kňazskú službu a svedectvo. O kňazoch sa veľa rozpráva, debatuje, posudzuje, hodnotí a kritizuje, ale aj chváli a obdivuje. Medzi takých patrí dlhoročný farár v Trebišove ThDr. Jozef Machala.
...čítaj ďalej 

Archív článkov nájdete >>TU<<