10 najnovších článkov kategórie HomílieAdventná kázeň Soedr. Rastislava Dvorového

Kategória: Homílie, Pridané: 25.12.2016, 22:33

Katechéza na 4. adventnú nedeľu 18.12.2016

Záverečná katechéza duchovnej obnovy
počas Adventného obdobia 2016 v Trebišove.
Adventným kazateľom bol Soedr. Rastislav Dvorový.

Pútavé vysvetlenie začiatku evanjelia podľa Matúša, prvej kapitoly,
rodokmeňa = knihy pôvodu Ježiša Krista.Katechézy d.p. Rasťa Dvorového pri Púti Milosrdenstva Banskoštiavničanov v Ríme

Kategória: Homílie, Pridané: 07.08.2016, 20:14

1. katechéza – Ježiš v synagóge v Nazarete
9.5.2016 Bazilika Santa Maria Maggiore

2. katechéza – podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi
10.5.2016 Bazilika sv. Pavla za hradbami

3. katechéza – podobenstvo o milosrdnom Otcovi
11.5.2016 Byzantská kaplnka Rím

...čítaj ďalejSvätí Cyril a Metod a transfúzia pamäti

Kategória: Homílie, Pridané: 09.07.2016, 18:02

Homília biskupa Stanislava Stolárika 5.7.2016 v Nitre

Nitra 6. júla (TK KBS) V utorok 5. júla 2016 sa v Nitre na námestí pred Divadlom Andreja Bagara konala tradičná národná púť k svätým Cyrilovi a Metodovi. Hlavným celebrantom slávnosti bol Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Prinášame vám text homílie, ktorú predniesol pri tejto slávnosti.

...čítaj ďalejSpiritualita zasväteného života

Kategória: Homílie, Pridané: 25.05.2015, 19:32

I. KONCILOVÁ POKONCILOVÁ MYŠLIENKA.

Výraz „zasvätenie“ používa Druhý Vatikánsky koncil neustále a celkovo v zmysle „úplného sebaodovzdania“. Krista posvätil a poslal do sveta Otec (LG 28). Boží ľud je znovuzrodením a pomazaním od Ducha Svätého pri krste posvätený na duchovný chrám a sväté kňazstvo (LG 10). „Biskupi“ sú posvätení: sviatostný obrad svätenia im udeľuje „plnosť kňazstva“ a schopnosť slúžiť k posväcovaniu, vyučovaniu a vedeniu (LG 21). Kňazi sú posvätení, aby hlásali radostnú zvesť, pásli Božie stádo a slávili liturgiu (LG 28; porov. ChD 34). Laici sú obetovaní Kristovi a posvätení Duchom Svätým (LG 34). Taktiež svet je zasvätený Bohu. Preto zasvätenie nie je monopolom rehoľného života, ale podieľajú sa na ňom aj iné životné stavy.
...čítaj ďalejHomília pána dekana na púti v Šaštíne

Kategória: Homílie, Pridané: 05.06.2014, 12:02

Kázeň pána dekana na púti v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštine 24.-25. mája 2014

Kázeň si môžete stiahnuť aj priamo >>TU<<Svätý Ján Pavol II. a Košická arcidiecéza

Kategória: Homílie, Pridané: 30.04.2014, 09:11

V stredu 2. apríla uplynulo deväť rokov odvtedy, ako si Pán povolal do večnosti pápeža Jána Pavla II. po rokoch hrdinského znášania utrpenia. Veriacim, ktorí vtedy premenili Námestie sv. Petra na obrovské večeradlo modlitby, správu vo večerných hodinách oznámil substitút Štátneho sekretariátu, kardinál Leonardo Sandri.
...čítaj ďalej„Manželstvo – viac ako papier“

Kategória: Homílie, Pridané: 19.02.2014, 14:56

Súčasťou kampane sú osobnosti Národného týždňa manželstva (NTM), ktoré sa ňou stotožňujú a verejne vyjadria podporu manželstvu. V tomto roku sú osobnosťami NTM hokejista a držiteľ Stanleyho pohára NHL v roku 2013 Michal Handzuš s manželkou a spisovateľ, filozof a kazateľ Daniel Pastirčák s manželkou. Jeho heslom je „Manželstvo – viac ako papier“. Podľa Kremského aj papier je dôležitý, pretože je to doklad, ktorým manželia vyjadrujú pred svedkami, že chcú stáť jeden pri druhom v dobrom i zlom. „Ale manželstvo nie je o papieri, o sľube, ale o každodennej láske, obetavosti, ústretovosti, aby stáli obaja pri sebe v ľahkých i ťažkých časoch,“.
...čítaj ďalejSv. Cyril a Metod - liturgia v ich misijnom poslaní

Kategória: Homílie, Pridané: 21.05.2013, 18:52

Pri predchádzajúcich dvoch prednáškach kňazských rekolekcii v rámci Roka viery a sv. Cyrila a Metoda, sme vychádzali z apoštolského listu pápeža bl. Jána XXIII. Magnifici eventus. V tejto prednáške, ktorá je venovaná významu liturgie pri prežívaní viery a evanjelizácii, sme sa inšpirovali slovami pápeža Pavla VI. Ten v apoštolskom liste Antiquae nobilitatis z príležitosti 1100. výročia smrti sv. Cyrila (+869) spomína jeho zásluhy pri pestovaní liturgie v reči ľudu: "Všeobecne je známe, koľko starosti a námahy vynaložil sv. Cyril, aby sa vo svätej liturgii latinského i byzantského obradu používala slovanská reč a ako sa pričinil o jej prípravu a obranu. Hadrián II., akoby chcel korunovať jeho dlhotrvajúce práce, schválil slovanskú liturgiu. Svojím civilizačným úsilím, ako aj samými svätými obradmi sledoval sv. Cyril jediný cieľ: slúžiť Bohu, Božiemu kráľovstvu a svätej veci evanjelia.“
...čítaj ďalejHriech a tri kategórie hriešnikov

Kategória: Homílie, Pridané: 16.03.2013, 00:56

Je zaujímavé a zároveň paradoxné, že čím je hriechu vo svete viac, tým menej sa o ňom hovorí. Najväčším hriechom sveta je, povedal sv. Pius XII., že ľudia stratili zmysel pre vedomie hriechu. On sa nezmenil ani nezmizol, len sa nevníma ako problém a prekážka k osobnej spáse človeka, ako narušiteľ priateľského vzťahu s Bohom. Dnes sa hovorí o škandáloch, deliktoch, aférach, prípadoch, kauzách a atď., čo v podstate je synonymum hriechu, iba nie teologický pomenované, lebo chýba viera v Boha a tým vedomie hriechu, ktorý má vzťah k Bohu, a nielen k človeku.
...čítaj ďalej„Mať verzus byť“

Kategória: Homílie, Pridané: 09.03.2013, 23:18

V súčasnom svete sa necenia svätí ľudia, ale úspešný ľudia. Človek túži za každú cenu dosiahnuť dobre platenú prácu, dobré postavenie, slávu, úspech v láske, príjemnosť, ale nie svätosť. Ľudia usudzujú, že ich šťastie záleží od väčšej produkcie, vlastnenia moci a uspokojenia svojich pudov. Preto ideálmi sveta sú: vlastnenie, príjemnosť a moc. Pápež bl. Ján Pavol II. v encyklike Solicitudo rei socialis hovorí, že obvykle nahromadenie dobier spolu so všetkými úspechmi techniky, nestačia človeku ku šťastiu a neprivádzajú k slobode, ak by sa človek neriadil morálnym kritériom a nesnažil sa o spoločné dobro ľudstva.
...čítaj ďalej 

Archív článkov nájdete >>TU<<