10 najnovších článkov kategórie HomílieKatechézy Soedr. Rastislava Dvorového v Trebišove

Kategória: Homílie, Pridané: 03.02.2019, 13:07

V.d.p. Rasťo Dvorový je výpomocným duchovným v našom dekanáte a preto máme príležitosť z času na čas počúvať jeho pútavé kázne, ktorých vysvetľuje Sväté písmo.
Prinášame Vám možnosť si opäť vypočuť niektoré z nich:

20.10.201929.nedeľa cez rokLk 18,1-8
13.10.201928.nedeľa cez rokLk 17,11-19
6.10.201927.nedeľa cez rokLk 17,5-10
14.7.201915.nedeľa cez rokLk 10,25-37
30.6.2019Návšteva Panny Márie - odpustLk 1, 39-56
23.6.201912.nedeľa cez rokLk 9,18-24
16.6.2019Nedeľa Najsvätejšej TrojiceJn 16,12-15
3.2.20194.nedeľa cez rokLk 4,21-30
23.12.20184.adventná nedeľaLk 1,39-45
5.8.201818.nedeľa cez rokJn 6,24-35
29.7.201817.nedeľa cez rokJn 6,1-15
15.7.201815.nedeľa cez rokMk 6,7-13
3.6.20189.nedeľa cez rokMk 2,23-3,6
18.2.20181.pôstna nedeľaMk 1,12-15
13.8.201719.nedeľa cez rokMt 14,22-33
23.7.201716.nedeľa cez rokMt 13,24-43
7.5.2017 4.veľkonočná nedeľaJn 10,1-10
18.12.20164.adventná nedeľaMt 1,18-24


...čítaj ďalejPôstna katechéza vdp. Petrička v Trebišove

Kategória: Homílie, Pridané: 09.03.2018, 16:12

Katechéza na 3. pôstnu nedeľu 4.3.2018

Prvá katechéza počas pôstneho obdobia 2018 v Trebišove.
Adventným kazateľom bol vdp. Ľubomír Petričko, gr.kat. farár v Nižnom Žipove a poverený exorcista pre Košickú eparchiu.
Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018

Kategória: Homílie, Pridané: 18.02.2018, 06:20

„A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12).

Drahí bratia a sestry,

znova sa blíži Pánova Veľká noc! Nato, aby sme sa na ňu dobre pripravili, nám Božia prozreteľnosť každý rok ponúka štyridsaťdenné Pôstne obdobie ako „sviatostný znak nášho obrátenia“1. V ňom sa ohlasuje a uskutočňuje možnosť návratu k Pánovi celým srdcom a celým životom.

Aj tento rok by som chcel svojím posolstvom pomôcť celej Cirkvi prežívať tento čas milosti v radosti a pravde. Nechám sa pritom inšpirovať Ježišovými slovami z Evanjelia podľa Matúša: „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24, 12).

...čítaj ďalejPôst bol nariadený už v rajskej záhrade

Kategória: Homílie, Pridané: 18.02.2018, 06:09

Pretože sme sa nepostili, stratili sme raj. Postime sa teda, aby sme sa tam opäť mohli vrátiť!

Pôst je obdobie, v ktorom si človek odrieka určité potraviny živočíšneho pôvodu alebo aj iné požitky. Kresťanstvo pozná viacero pôstnych období. Medzi nimi vyniká štyridsaťdňové pôstne obdobie pred Veľkou nocou. Počas neho sa kresťania pôstom, modlitbou a rozdávaním almužien pripravujú duchovne na to, aby počas veľkonočnej nedele dosiahli bytostnú účasť na Kristovom zmŕtvychvstaní.

...čítaj ďalejAdventná kázeň Soedr. Rastislava Dvorového

Kategória: Homílie, Pridané: 25.12.2016, 22:33

Katechéza na 4. adventnú nedeľu 18.12.2016

Záverečná katechéza duchovnej obnovy
počas Adventného obdobia 2016 v Trebišove.
Adventným kazateľom bol Soedr. Rastislav Dvorový.

Pútavé vysvetlenie začiatku evanjelia podľa Matúša, prvej kapitoly,
rodokmeňa = knihy pôvodu Ježiša Krista.Katechézy d.p. Rasťa Dvorového pri Púti Milosrdenstva Banskoštiavničanov v Ríme

Kategória: Homílie, Pridané: 07.08.2016, 20:14

1. katechéza – Ježiš v synagóge v Nazarete
9.5.2016 Bazilika Santa Maria Maggiore

2. katechéza – podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi
10.5.2016 Bazilika sv. Pavla za hradbami

3. katechéza – podobenstvo o milosrdnom Otcovi
11.5.2016 Byzantská kaplnka Rím

...čítaj ďalejSvätí Cyril a Metod a transfúzia pamäti

Kategória: Homílie, Pridané: 09.07.2016, 18:02

Homília biskupa Stanislava Stolárika 5.7.2016 v Nitre

Nitra 6. júla (TK KBS) V utorok 5. júla 2016 sa v Nitre na námestí pred Divadlom Andreja Bagara konala tradičná národná púť k svätým Cyrilovi a Metodovi. Hlavným celebrantom slávnosti bol Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Prinášame vám text homílie, ktorú predniesol pri tejto slávnosti.

...čítaj ďalejSpiritualita zasväteného života

Kategória: Homílie, Pridané: 25.05.2015, 19:32

I. KONCILOVÁ POKONCILOVÁ MYŠLIENKA.

Výraz „zasvätenie“ používa Druhý Vatikánsky koncil neustále a celkovo v zmysle „úplného sebaodovzdania“. Krista posvätil a poslal do sveta Otec (LG 28). Boží ľud je znovuzrodením a pomazaním od Ducha Svätého pri krste posvätený na duchovný chrám a sväté kňazstvo (LG 10). „Biskupi“ sú posvätení: sviatostný obrad svätenia im udeľuje „plnosť kňazstva“ a schopnosť slúžiť k posväcovaniu, vyučovaniu a vedeniu (LG 21). Kňazi sú posvätení, aby hlásali radostnú zvesť, pásli Božie stádo a slávili liturgiu (LG 28; porov. ChD 34). Laici sú obetovaní Kristovi a posvätení Duchom Svätým (LG 34). Taktiež svet je zasvätený Bohu. Preto zasvätenie nie je monopolom rehoľného života, ale podieľajú sa na ňom aj iné životné stavy.
...čítaj ďalejHomília pána dekana na púti v Šaštíne

Kategória: Homílie, Pridané: 05.06.2014, 12:02

Kázeň pána dekana na púti v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštine 24.-25. mája 2014

Kázeň si môžete stiahnuť aj priamo >>TU<<Svätý Ján Pavol II. a Košická arcidiecéza

Kategória: Homílie, Pridané: 30.04.2014, 09:11

V stredu 2. apríla uplynulo deväť rokov odvtedy, ako si Pán povolal do večnosti pápeža Jána Pavla II. po rokoch hrdinského znášania utrpenia. Veriacim, ktorí vtedy premenili Námestie sv. Petra na obrovské večeradlo modlitby, správu vo večerných hodinách oznámil substitút Štátneho sekretariátu, kardinál Leonardo Sandri.
...čítaj ďalej 

Archív článkov nájdete >>TU<<