10 najnovších článkov kategórie AktualityDaruj život – daruj krv 2018

Kategória: Aktuality, Pridané: 12.04.2018, 17:56

Národná transfúzna stanica v Košiciach organizuje v našej farnosti dobrovoľný odber krvi, ktorým podporíme život našich blízkych a neznámych prijímateľov. Ober sa uskutoční:

30. aprila 2018 (pondelok)
8:00 – 11:00 hod.

na rímskokatolíckom farskom úrade v Trebišove.

Prosíme darcov o podporu tejto vysoko humánnej činnosti.
Daruješ krv, zachrániš život svojho blížneho. Je to skutok milosrdenstva par excelans.

Zákonník práce, §138 (2): „Zamestnávateľ ďalej poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších biologických materiálov.“

...čítaj ďalejTýždeň modlitieb za duchovné povolania 2018

Kategória: Aktuality, Pridané: 12.04.2018, 04:39

V týždni od 16. - 22. apríla 2018 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.
V príhovore účastníkom kongresu "Horizonty a nádeje" o pastorácii povolaní hovorí:
„Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania."

Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety na modlitby na každý deň tohto týždňa, formou zborníka a plagátov vo formáte pdf a jpg ktoré si môžte stiahnuť a vytlačiť.

Odporúčanie:
Zborník k Týždňu modlitieb za duchovné povolania je určený pre farské spoločenstvá a rôzne spoločenstvá Cirkvi modliace sa za povolaných a za nové povolania pre Cirkev. Jednotlivý úmysel aj s modlitbou sa odporúča predniesť pred sv. omšou alebo pred modlitbovými stretnutiami od pondelka do nedele.

Modlitbu pápeža Františka, ako prípravu na synodu, ktorá je zároveň modlitbou za povolania (str. 5) a Modlitbu odovzdanosti (str.6) sa odporúča pridať každý deň v tomto týždni. Brožúrka obsahuje tiež ruženec s úmyslami za povolania; adoráciu za duchovné povolania pre dospelých; adoráciu pre mladých s modlitbovou dynamikou v adorácii na rozlišovanie povolania; list pápeža Františka k 55. Svetovému dňu modlitieb za povolania a list pápeža Františka mladým. Je možné ho vytlačiť formou brožúry.

V modlitbe a dôvere vo veľkosť daru povolania
Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS


Na stiahnutie:
zborník pre farské spoločenstvá
plagát
druhý plagátPozvánka na prednášku o prvom kostole v Trebišove

Kategória: Aktuality, Pridané: 28.03.2018, 16:48

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Návštevy Panny Márie Trebišov

vás pozývajú na prednášku spojenú s prezentáciou makety

„Prvý kostol v Trebišove“

ThDr. Jozef Gnip, PhD.
účinkuje rímskokatolícky spevácky zbor Magnificat

dňa 15.apríla 2018 o 15.30 hod. v trebišovskom kaštieli - múzeuPôstna katechéza vdp. Petrička v Trebišove

Kategória: Aktuality, Pridané: 28.03.2018, 16:34

Katechéza na 5. pôstnu nedeľu 18.3.2018

Záverečná katechéza počas pôstneho obdobia 2018 v Trebišove.
Adventným kazateľom bol vdp. Ľubomír Petričko, gr.kat. farár v Nižnom Žipove a poverený exorcista pre Košickú eparchiu.
PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM NA KATOLÍCKEJ UNIVERZITE

Kategória: Aktuality, Pridané: 09.03.2018, 16:30

V týchto týždňoch si maturanti podávajú prihlášky na vysoké školy.
Zvážte možnosť prihlásiť sa na štúdium aj na Katolícku univerzitu:

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU | www.ku.sk
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA | www.fz.ku.sk
Termín podania prihlášky: Bc., Mgr. do 30.3., zahraniční do 30.4., PhD. do 31.5.

FILOZOFICKÁ FAKULTA | www.ff.ku.sk
Termín podania prihlášky: Mgr. do 31.3., Bc. do 17.4., PhD. do 31.5.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA | www.pf.ku.sk
Termín podania prihlášky: Bc., Mgr. do 31.3., PhD. do 30.4.

TEOLOGICKÁ FAKULTA | www.tf.ku.sk
Termín podania prihlášky: Bc., Mgr. do 30.4., PhD. do 31.5.

Viac podrobností nájdete na tomto linku.Vyhlásenie k tzv. Istanbulskému dohovoru

Kategória: Aktuality, Pridané: 25.02.2018, 18:34

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru schválili a podpísali predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratskej jednoty baptistov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi na Slovensku a Cirkvi adventistov siedmeho dňa V Badíne 13. februára 2018.

Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách.

Ako kresťania veríme, že Boh stvoril všetkých ľudí rovných v dôstojnosti. Každý človek je jedinečný, Boh chce z nás mať jednu rodinu, v ktorej sa navzájom dopĺňame. Násilie nikdy nie je vhodnou cestou na riešenie problémov. Je dobré, že si tieto pravdy v spoločnosti stále viac uvedomujeme a prispôsobuje sa tomu aj naša legislatíva, čo možno len oceniť. Pri dosahovaní ideálov je však rovnako dôležité, aké prostriedky si pri tom zvolíme. Účel nesvätí prostriedky a nie každá cesta vedie k vytýčenému cieľu.

...čítaj ďalej16. Ekumenický svetový deň modlitieb 2018

Kategória: Aktuality, Pridané: 21.02.2018, 15:18

Motto: „Boh videl, že všetko, čo stvoril, bolo veľmi dobré.“

Pozývame vás na 16. ekumenický svetový deň modlitieb,
tohto roku za Surinam,

ktorý sa v Trebišove bude konať v prenajatých priestoroch
zhromaždenia Apoštolskej cirkvi

v Mestskom kultúrnom stredisku na 1. poschodí

v nedeľu 4. marca 2018 o 16. hodine.Konferencia o Dr. Františkovi Paňákovi, SJ

Kategória: Aktuality, Pridané: 22.01.2018, 10:09

Konferencia o osobnosti Dr. Františka Paňáka, SJ a prenasledovaných na východnom Slovensku


Ústav pamäti národa v spolupráci s Teologickou fakultou v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity pripravuje vedeckú konferenciu s názvom Osobnosti na východe Slovenska navzdory totalitám. Osobnosť JUDr. Františka Paňáka, SJ (1908 - 1997).

Plánovaný termín konferencie: 25. január 2018.

Miesto konania: Teologická fakulta KU v Košiciach.

Program konferencie je na plagáte.


...čítaj ďalej25 rokov biskupskej služby

Kategória: Aktuality, Pridané: 13.01.2018, 04:02

Pozývame vás na spoločné slávenie Eucharistie spojené s poďakovaním Pánu Bohu za 25 rokov biskupskej služby terajšieho pastiera našej arcidiecézy, otca arcibiskupa-metropolitu Mons. Bernarda Bobera,
ktoré sa uskutoční 30. januára 2018 (utorok) o 10. hod.
v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.

Svätej omši bude predchádzať modlitba posvätného ruženca so začiatkom o 9.15 hod. pod vedením bohoslovcov.

Počet miest na sedenie v katedrále bude limitovaný, preto si veriaci môžu doniesť vlastné malé skladacie stoličky.

Vytvorme jednu duchovnú rodinu okolo svojho pastiera v deň jeho strieborného biskupského jubilea!Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Kategória: Aktuality, Pridané: 13.01.2018, 03:47

Konferencia biskupov Slovenska zverejnila na svojej internetovej stránke www.kbs.sk materiály na tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Jeho téma znie: Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená (Exodus 15, 6).

Preklad pripravila Ekumenická rada cirkví v SR v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska.

Modlime sa na tento úmysel od 18. do 25. januára.
Materiály si môžete stiahnuť na tomto linku. 

Archív článkov nájdete >>TU<<