10 najnovších článkovLITURGICKÉ SLÁVENIA VO FARSKOM KOSTOLE POČAS HROZBY KORONA VÍRUSU

Kategória: Aktuality, Pridané: 21.03.2020, 12:04

Na základe inštrukcií, ktoré sme dostali z ABÚ platí aj v našej farnosti:

1. Sv. omše sa nemôžu konať verejne v termíne od 10.3.2020 až do ODVOLANIA.
Povzbudzujeme vás sledovať priame prenosy prostredníctvom TV Lux:
PONDELOK–PIATOK o 7.00, 12.00 a 18.30 hod.
SOBOTA o 7.00 a 18.30 hod. (sv. omša zameraná na detského diváka)
NEDEĽA o 10.00 a 18.30 hod.

Úmysly, ktoré ste na jednotlivé dni obetovali v našom kostole, my kňazi odslúžime súkromne. Zostávame duchovne spojení.

2. Vysluhovanie sviatosti zmierenia počas COVID-19:
Spovedanie pred prvým piatkom a pred veľkou nocou sa v našich farnostiach v nasledujúcich týždňoch nemôže a nebude konať doteraz zaužívaným hromadným spôsobom (na základe pokynov zdravotníckych a občianskych autorít, aby sa nezhromažďovali viacerí ľudia na jednom mieste a aby sa maximálne chránili nebezpečenstva prenosu vírusu na seba či na iných ľudí).
Prosíme všetkých veriacich, aby tento stav rešpektovali a boli trpezliví. Nemôžeme si v týchto okolnostiach všetci žiadať všetko, na čo sme bežne zvyknutí.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia sa v aktuálnej situácii obmedzuje iba na nevyhnutné prípady (napr. V NEBEZPEČENSTVE SMRTI).

Prosíme veriacich, aby brali ohľad na výnimočnú situáciu a na to, že aj kňazi môžu ochorieť, a potom už nebudú k dispozícii ani tým, čo sa ocitnú v ohrození života. Nemôžeme si v týchto okolnostiach všetci žiadať všetko, na čo sme bežne zvyknutí. Na druhej strane máme príležitosť lepšie si uvedomiť a pripomenúť, že treba pravidelne spytovať svedomie a ľutovať hriechy.
Ako veriaci ľudia vieme, že existuje aj tzv. dokonalá ľútosť, ako nás o tom učí Katechizmus v článku 1452: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa »dokonalá« (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“
Využime teraz túto možnosť.
Treba si pravidelne spytovať svedomie, vzbudzovať ľútosť a hriechu sa chrániť. Ak zavádzame bezpečnostné opatrenia, aby sa COVID-19 nešíril, treba sa, samozrejme, vyhýbať aj nákaze hriechu. Vyhýbať sa blízkej príležitosti, nevystavovať sa zbytočne situáciám, v ktorých človek môže do hriechu upadnúť. Naopak, viac sa modliť, viac čítať Sväté písmo a duchovnú literatúru. Jedným slovom, hriechu sa chrániť.

3. Toto platí aj pre tých, ktorých navštevujeme pravidelne na prvý piatok.
V týchto týždňoch nebudeme navštevovať chorých a starých. V prípade vážneho zdravotného stavu, resp. k umierajúcim nás môžete volať telefonicky na farské číslo.

4. Poklona pri Božom hrobe na Veľký piatok do Bielej soboty, ako býva zvykom, v tomto roku nebude.

5. Požehnanie veľkonočných jedál:
Teraz, keď nie je možné zhromažďovať sa a nebolo by ani rozumné zhromažďovať ľudí na jednom priestranstve z bezpečnostných dôvodov sa toto požehnanie vynecháva. Bude pripravená osobitná modlitba požehnania, ktorú zverejníme, aby tí, ktorí chcete, môžete si tento obrad vykonať doma spoločne v rodine

Farská kancelária je pre verejnosť úplne zatvorená až do odvolania. Len v súrnom a neodkladnom prípade (vybavenie pohrebu, zaopatrenie, súrna sv.spoveď a pod.) nás kontaktujte telefonicky na čísle 056/672 27 73. Krstné listy vybavujeme e-mailom: trebisov(at)rimkat.sk

Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20. hod., najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál.

Pobožnosti krížovej cesty v tomto období si vykonávajme individuálne, hoci aj každý deň.

Košická arcidiecéza zverejnila liturgiu domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie. Texty vypracoval kňaz Spišskej diecézy František Trstenský.
Prečítajte si: Informácia o rozhodnutí KBS o predĺžení.
a modlite sa modlitbu k Panne Márii Obišovskej.ODLOŽENIE PREDMANŽELSKÝCH NÁUK

Kategória: Aktuality, Pridané: 16.03.2020, 18:48

Predmanželské náuky, ktoré sa mali konať 28. – 29.3.2020 sa vzhľadom na aktuálnu situáciu odkladajú na neurčito.

O novom termíne predmanželských náuk vás budeme informovať.

Na stránke rodina.rimkat.sk, sú uvedené viaceré možnosti, termíny a miesta predmanželských náuk v našej arcidiecéze aj inde.Zákaz bohoslužieb kvôli korona vírusu

Kategória: Aktuality, Pridané: 10.03.2020, 18:01

Žiaľ, aj v našom kostole okamžite (od 10.3.2020)
platí vládny zákaz konania verejných bohoslužieb
až do 23.3.2020.

Nebudú verejné bohoslužby, teda ani spoločné modlitby ruženca a krížovej cesty.
Kostol zatvárame.
Sviatosť pokánia vysluhujeme len počas úradných hodín kancelárie.

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb je na tomto linku.PÚŤ Olomouc – Svätý Hostýn – Velehrad – Praha 2020

Kategória: Aktuality, Pridané: 15.02.2020, 02:00

Farnosť v spolupráci s CK Mária organizuje púť

Olomouc – Svätý Hostýn – Velehrad – Praha
Termín: 11. - 16. 5. 2020

Prečítajte si program púte.    Záujemci hláste sa v sakristii do 29. 2. 2020.Víkendové obnovy pre zranených potratom

Kategória: Aktuality, Pridané: 15.02.2020, 01:57

Dávame do pozornosti dve víkendové akcie na pomoc osobám zranených umelým potratom (mama, otec, súrodenec, zdravotník...).
Často sa stáva, že hoci Boh ponúka odpustenie, človek má ťažkosť prijať odpustenie. Inokedy je bolesť spôsobená vedomím straty blízkej osoby bez vlastného pričinenia. Tieto duchovné obnovy sú vytvorené tak, aby jemný spôsobom viedli človeka k plnosti zmierenia a obnovy vzťahov.

...čítaj ďalejPozvánka na Teologické večery

Kategória: Aktuality, Pridané: 12.02.2020, 06:23

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom v Košiciach pripravila ďalšiu sériu teologických večerov.

Moderované diskusie na aktuálne témy sa konajú raz mesačne
v Aule Teologickej fakulty na Hlavnej 89 o 20.15 hod.

Sú ponukou pre kňazov, študentov, farníkov a širokú verejnosť. Tvoria priestor na diskusiu o otázkach súčasného človeka, ktorý hľadá orientáciu vo viere ako aj na podporu teologického vzdelania.

...čítaj ďalejPREDMANŽELSKÉ NÁUKY

Kategória: Aktuality, Pridané: 05.02.2020, 05:54

Snúbenci, ktorí plánujú sobáš v tomto roku, sa môžu nahlásiť
na predmanželské náuky.

Budú prebiehať na fare v rekolekčnej miestnosti
počas víkendu 28. – 29. 3. 2020.

Je potrebné absolvovať všetky prednášky počas tohto víkendu.
Nahlásiť sa môžete v sakristii po sv. omšiach alebo v kancelárii počas úradných hodín osobne alebo telefonicky.
Ak niekomu uvedený termín nevyhovuje, môže predmanželské náuky absolvovať aj mimo našej farnosti.
Dávame do pozornosti stránku rodina.rimkat.sk, kde sú uvedené viaceré možnosti, termíny a miesta predmanželských náuk v našej arcidiecéze aj inde.Pozvánka na adventný benefičný koncert

Kategória: Aktuality, Pridané: 02.12.2019, 22:34

Základná umelecká škola Trebišov a farnosť Návštevy Panny Márie
Vás srdečne pozývajú na

Adventný benefičný koncert

ktorý sa uskutoční 11. decembra 2019 o 16.30 hod.
v našom kostole Návštevy Panny Márie.

Účinkujú:
žiaci a učitelia ZUŠ Trebišov

Vstupné dobrovoľné

Výťažok z koncertu je venovaný oddeleniu detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.Daruj život – daruj krv jeseň 2019

Kategória: Aktuality, Pridané: 09.10.2019, 12:26

Národná transfúzna stanica v Košiciach organizuje v našej farnosti dobrovoľný odber krvi, ktorým podporíme život našich blízkych a neznámych prijímateľov. Ober sa uskutoční:

31. októbra 2019 (štvrtok)

8:00 – 11:00 hod.

Na rímskokatolíckom farskom úrade v Trebišove

Prosíme darcov o pochopenie a podporu tejto vysoko humánnej činnosti.

Zákonník práce, §138 (2): „Zamestnávateľ ďalej poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších biologických materiálov.“

...čítaj ďalejCENTRUM SALVATOR PONÚKA

Kategória: Aktuality, Pridané: 29.09.2019, 09:30

Milí priatelia,

začíname nový školský rok. Aj v tomto roku Vám chceme ponúknuť niekoľko duchovných aktivít a hľadať spolu s vami vyváženosť - na jednej strane odstup od všedného dňa, na druhej strane blízkosť vnútorného života; ani príliš ďaleko, ani príliš blízko, ani príliš veľa ani príliš málo. Nájsť vyváženosť a harmóniu je umenie a súvisí to s rozlišovaním.
Nech vzťah s Bohom nie je pre nás ľahostajný alebo chladný.

K tomu vám ponúkame nasledujúci program a prajeme požehnaný začiatok školského roka.

sr. Gracia Kováčová
*Centrum Salvator*
duchovné aktivity, konferencie a ubytovanie
Jakubovo námestie 4-5
811 09 Bratislava
duchovneaktivity@centrumsalvator.sk
www.centrumsalvator.sk 

Archív článkov nájdete >>TU<<