OZNAM PRE SNÚBENCOV

Kategória: Oznamy, Pridané: 03.06.2021, 19:46

Predmanželské náuky pre snúbencov, ktorí sa budú sobášiť v našej farnosti v roku 2021, budú v sobotu 19.6.2021 o 9. hod. na fare v Trebišove. Náuky budú trvať približne do 13. hod.


SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIA

Kategória: Oznamy, Pridané: 03.05.2021, 13:10

Slávnosť 1. sv. prijímania sa v našej farnosti uskutoční 27.6.2021 pri sv. omši o 9.00 (ZŠ M.R.Štefánika) a pri sv. omši o 11.30 (ZŠ Komenského, ZŠ Pribinová, CZŠ Gorkého).Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)