AKTUÁLNE OZNAMY

Kategória: Oznamy, Pridané: 08.10.2021, 09:05

• Sv. omša na sviatok Všetkych svätých 1. 11. 2021 o 10. hod. bude spoločná na všetky úmysly, ako je zvykom. Úmysly zapisujeme po každej sv. omši v sakristii.

• Z kapacitných dôvodov v rámci aktuálnych opatrení prosíme, aby zatiaľ na detskú sv.omšu v utorok chodievali len prvoprijímajúce deti s rodičmi a na mládežnícku sv. omšu v piatok len birmovanci. Ďakujeme za pochopenie.


BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK SV.OMŠÍ VO VNÚTRI KOSTOLA

Kategória: Oznamy, Pridané: 01.10.2021, 03:19

NEDEĽA

7.00ZÁKLAD - všetciobmedzená kapacita
8.00ZÁKLAD - všetciobmedzená kapacita
9.00len OČKOVANÍneobmedzená kapacita
10.00len OČKOVANÍneobmedzená kapacita
11.00ZÁKLAD - všetciobmedzená kapacita
18.00ZÁKLAD - všetciobmedzená kapacita

PONDELOK až SOBOTA

všetky sv. omšeZÁKLAD - všetciobmedzená kapacita

Pri každej sv.omši je mimo kostola (vonku) neobmedzená kapacita. Vo vnútri kostola je povinný respirátor.
Keďže pri každej sv.omši je povinný zoznam účastníkov z hygienických dôvodov, prosíme vás, aby ste na malom papieriku doniesli napísané: meno, tel.č., dátum a čas sv.omše.


SV. OMŠE v tomto týždni

Kategória: Oznamy, Pridané: 01.10.2021, 02:40


DIšPENZ OD NEDEľNýCH BOHOSLUžIEB

Kategória: Oznamy, Pridané: 21.09.2021, 02:05

Dňa 18. septembra 2021 náš otec arcibiskup vydal Dekrét o oslobodení od účasti na sv. omši.
Toto oslobodenie od účasti na nedeľnej sv. omši nijako neumenšuje povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň. Veľmi sa odporúča venovať primeraný čas modlitbe osobne alebo v rodine. Vysielanie sv. omše online, v televízii alebo v rozhlase, poskytuje priestor pre vytvorenie aspoň duchovného eucharistického spoločenstva.

Dekrét o dišpenze od nášho otca arcibiskupa nájdete na tomto odkaze.Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)