S radosťou Vás vítame na stránkach Rímskokatolíckej Cirkvi,
farnosť Návštevy Panny Márie v Trebišove.


ThDr. Jozef GNIP PhD.
farár- dekan

Mariánske námestie 253/3, 075 01 TREBIŠOV, SR, tel.: +421 56/672 27 73, e-mail: trebisov@rimkat.skBLAHOSLAVENSTVÁ AKO ICH (NE)POZNÁME

Kategória: Aktuality, Pridané: 13.08.2017, 09:14

„Evanjelium to je bomba: máme nádej, že aspoň nejaká črepina nás zasiahne.“

V týždni od 7. do 11. 8. 2017 sme po večerných sv. omšiach mali možnosť počúvať prednášku vdp. Rastislava Dvorového o blahoslavenstvách podľa Mt 5,1-12.

Posolstvo blahoslavenstiev nie je známe, alebo je, lenže iba približným a nedokonalým spôsobom. V skutočnosti ide o nádherný text so zásadným významom, ktorý Matúš stavia na rovnakej schéme ako je dekalóg. Blahoslavenstvá sú teda „tabule“ novej zmluvy, ktorá nahradzuje starú: ak žijeme ich posolstvo, stávame členmi Božieho kráľovstva.

Jej prezentáciu si môžete stiahnuť tu.
Tlačová verzia prezentácie je tu.


TREBIŠOVSKÁ PÚT DO FATIMY 2017

Kategória: Aktuality, Pridané: 02.07.2017, 06:31

Konala sa od 15. do 24. júna 2017

Podnet k putovaniu do Fatimy vzišiel práve z titulu stého výročia zjavenia sa Panny Márie vo Fatime. Sv. otec František tu tiež putoval 13. mája presne na sté výročie prvého zjavenia sa Panny Márie trom deťom, z ktorých dve tam vyhlásil za svätých. Veriaci z jednotlivých farností prichádzajú na miesto zjavenia a varovania Panny Márie, aby poslúchali jej Syna.


...čítaj ďalej


Univerzita Tretieho veku

Kategória: Aktuality, Pridané: 01.07.2017, 09:46

Teologická fakulta v Košiciach ako súčasť Katolíckej univerzity v Ružomberku aj na budúci školský rok organizuje vzdelávanie na Univerzite tretieho veku v Košiciach a Prešove.

Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti katolíckej teológie a filozofie.

Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 40 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.
Ak máte záujem prihlásiť sa, podrobnosti nájdete na tomto linku.