Oznamy k lockdownu

Kategória: Oznamy, Pridané: 27.11.2021, 07:44

S ľútosťou, ale zároveň s porozumením, akceptujeme zatvorenie kostolov na celom Slovensku. Keďže poznáme situáciu v našej nemocnici a už začíname pochovávať covidových pacientov, uvedomujeme si že k tomu muselo dôjsť. V mnohých kostoloch sa totiž opatrenia nedodržiavali (aj v našom kostole sme museli upozorňovať doteraz na elementárne pravidlá), preto štát zasiahol takto tvrdo všetky farnosti.

V Trebišove budeme podľa odporúčaní poskytovať naše pastoračné služby naďalej takto:

• 
 
 
 
 
V nedeľu o 10.30, v utorok a štvrtok o 18.00 ponúkame online prenos sv. omše z kostola na facebookovej stránke našej farnosti (Rímskokatolícka farnosť Trebišov). Kliknite na: https://www.facebook.com/trebisov.rimkat.
Je to prepojenie na Facebook, ale online prenos sa dá pozerať aj bez účtu vo Facebooku. Po zobrazení stránky treba sa posunúť nižšie, kde uvidíte obrázok z prenosu omše.
• 
 
V nedeľu budeme podávať sv. prijímanie od 14.00 do 15.00 pri kostole, pritom prosíme, aby ste dodržiavali odstupy.
• 
 
Spovedať pred Vianocami budeme sobotami 4.12., 11.12., 18.12. popoludní od 12.00 do 15.00 hod. pred kostolom. Počas spovedania podávame sv. prijímanie.
• 
 
Ak budeme môcť, chorých pôjdeme spovedať pred Vianocami v pondelok 20.12. Pred návštevou ich budeme osobne kontaktovať.
• 
 
Vianočné oplátky z farnosti Slivník si budete môcť zakúpiť túto nedeľu 28.11. od 14.00 do 15.00 hod. pri kostole počas prijímania.
Zatiaľ toľko. Ak budeme mať novinky, dáme vedieť.


LOCKDOWN

Kategória: Oznamy, Pridané: 24.11.2021, 20:24

Od 25.11.2021 je slávenie verejných bohoslužieb v kostole až do odvolania pozastavené.
Všetky vaše úmysly budeme slúžiť súkromne.
Ďalšie informácie poskytneme neskôr na základe vyhlášky ÚVZ SR.
Ďakujeme za pochopenie.

Platí individuálna pastoračná starostlivosť. To znamená, že môžete požiadať o spoveď osobne na farskom mobilnom čísle: 0949 004 310.
Sviatosť bude vyslúžená po dohode s kňazom.

Naši biskupi vyzývajú k očkovaniu. Pozrite si video s ich výzvou.


DIšPENZ OD NEDEľNýCH BOHOSLUžIEB

Kategória: Oznamy, Pridané: 21.09.2021, 02:05

Dňa 18. septembra 2021 náš otec arcibiskup vydal Dekrét o oslobodení od účasti na sv. omši.
Toto oslobodenie od účasti na nedeľnej sv. omši nijako neumenšuje povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň. Veľmi sa odporúča venovať primeraný čas modlitbe osobne alebo v rodine. Vysielanie sv. omše online, v televízii alebo v rozhlase, poskytuje priestor pre vytvorenie aspoň duchovného eucharistického spoločenstva.

Dekrét o dišpenze od nášho otca arcibiskupa nájdete na tomto odkaze.Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)