S radosťou Vás vítame na stránkach Rímskokatolíckej Cirkvi,
farnosť Návštevy Panny Márie v Trebišove.


ThDr. Jozef GNIP PhD.
farár- dekan

Mariánske námestie 253/3, 075 01 TREBIŠOV, SR, tel.: +421 56/672 27 73, e-mail: trebisov@rimkat.skDaruj život – daruj krv 2016

Kategória: Aktuality, Pridané: 11.10.2016, 22:06

Národná transfúzna stanica v Košiciach organizuje v našej farnosti dobrovoľný odber krvi, ktorým podporíme život našich blízkych a neznámych prijímateľov. Ober sa uskutoční:

28. októbra 2016 (piatok)

8:00 – 11:00 hod.

Na rímskokatolíckom farskom úrade v Trebišove

Prosíme darcov o pochopenie a podporu tejto vysoko humánnej činnosti.

Zákonník práce, §138 (2): „Zamestnávateľ ďalej poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších biologických materiálov.“

...čítaj ďalej


40 dní za život

Kategória: Aktuality, Pridané: 25.09.2016, 09:37


Už od 28. septembra do 6. novembra 2016 sa Slovensko pridá ku všetkým 50 americkým štátom a ďalším 23 iným krajinám, v ktorých sa túto jeseň uskutoční kampaň 40 dní za život. V tomto dôležitom čase môžete aj Vy pomôcť zachraňovať životy tých najmenších a najbezbrannejších - a to jednoduchou modlitbou.
Pridajte sa k nám a prispejte spolu s nami k zmene atmosféry v našej spoločnosti!

...čítaj ďalej


PROSBY ZA ČLENSKÉ ŠTÁTY EÚ

Kategória: Aktuality, Pridané: 31.07.2016, 09:32

V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ vznikla celoslovenská modlitebná iniciatíva Zo srdca Európy.
Vyzýva kresťanov z celého Slovenska modliť sa v období najbližšieho polroka za jednotlivé krajiny EÚ. Každý týždeň je venovaný jednej členskej krajine, za ktorú budú prebiehať modlitby v kostoloch a v rehoľných aj laických spoločenstvách.

„Táto iniciatíva chce poukázať na to, že Slovensko je srdcom Európy. Chceme ponúknuť svoje duchovné dedičstvo ostatným krajinám európskeho spoločenstva.“

Prosby za členské štáty EÚ sú zverejňované každý týždeň na tejto web stránke:
www.zosrdcaeuropy.sk


POZVÁNKA NA 9 MESIACOV MODLITIEB ZA ŽIVOT

Kategória: Aktuality, Pridané: 27.03.2016, 10:57

Na Veľký piatok 25.3.2016 o 9.hod. sa stretlo "šesť statočných" pred trebišovskou nemocnicou, aby začali 9 mesiacov modlitieb za život.

Ak sa chcete zapojiť do služby životu v projekte 9 mesiacov za život, nájdete nás:
každú stredu o 8.30 hod., štvrtok o 17.hod. a v piatok o 15.30 hod.
pred NsP v Trebišove.

Odkaz na stránku projektu: 9mesiacovzazivot.sk


...čítaj ďalej