S radosťou Vás vítame na stránkach Rímskokatolíckej Cirkvi,
farnosť Návštevy Panny Márie v Trebišove.


ThDr. Jozef GNIP PhD.
farár- dekan

Mariánske námestie 253/3, 075 01 TREBIŠOV, SR, tel.: +421 56/672 27 73, e-mail: trebisov@rimkat.skPozvánka na animátorsku prípravku

Kategória: Aktuality, Pridané: 27.05.2017, 08:24

Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) ponúka kurz s názvom Animátorská prípravka. Kurz sprostredkúva základy animátorstva (kerygma, sebapoznanie, komunikácia, teória spoločenstva).
Je určený pre mladých od 15 rokov, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach ako pomocní animátori.

Termín: 3.-7.7.2017
Miesto: fara Hermanovce
Prihlasovanie: do 25.6.2017 na www.premladez.sk.
Cena: 39 eur (do 15. júna); 45 eur (od 16. do 25. júna)

Počas týždňa od 4. do 11. júna 2017 bude na celom Slovensku prebiehať Týždeň modlitieb mladých za mladých. Tento týždeň aj tento rok pripravila Rada pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Komisiou pre mládež Spišskej diecézy. Témou celého týždňa modlitieb mladých budú slová Snívaj so mnou.


Prednášky o Titusovi Zemanovi

Kategória: Aktuality, Pridané: 25.05.2017, 04:41

V príprave na blahorečenie Titusa Zemana saleziáni pripravili v Košiciach a v Bratislave cyklus štyroch prednášok o budúcom blahoslavenom.
Témy pripravili generálny postulátor rehole don Pierluigi Cameroni a prof. Lodovica Zanet, autorka Pozícia o mučeníctve Titusa Zemana.
Prednášky budú v taliančine, so simultánnym prekladom do slovenčiny.

V Košiciach sa prednášky budú konať v sobotu 10. júna popoludní od 15.00 do 18.00 v Aule Teologickej fakulty, Hlavná 89.

Vzhľadom na zabezpečenie tlmočenia cez slúchadlá, aby sme vedeli koľkí to budú potrebovať, prosíme o registráciu účastníkov cez webstránku www.tituszeman.sk/prednasky.

Pozvánka na podujatie je tu.

Blahorečenie Titusa Zemana
30. septembra 2017 – Bratislava