S radosťou Vás vítame na stránkach Rímskokatolíckej Cirkvi,
farnosť Návštevy Panny Márie v Trebišove.


ThDr. Jozef GNIP PhD.
farár-dekan

Mariánske námestie 253/3, 075 01 TREBIŠOV, SR, tel.: +421 56/672 27 73, e-mail: trebisov@abuke.sk1. sväté prijímanie 2020

Kategória: Oznamy, Pridané: 04.06.2020, 18:56

Slávnosť 1. sv. prijímania sa uskutoční v nedeľu 21.6.2020.
V tomto termíne bude 1. sv. prijímanie pre deti zo všetkých škôl, avšak budú dve sväté omše:

o 9. hod. bude sv. omša pre deti zo ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ Pribinova;
o 11. hod. bude sv. omša pre deti zo ZŠ Komenského a CZŠ sv. Juraja.

Podľa nariadenia hlavného hygienika nemusia mať prvoprijímajúce deti rúška.

Organizačné pokyny:

V týždni pred slávnosťou budú mať prvoprijímajúce deti detské sv. omše takto:
ZŠ M.R. Štefánika a ZŠ Pribinova v pondelok a stredu 15. a 17. 6. 2020 o 18. hod.
ZŠ Komenského a CZŠ sv. Juraja v utorok a štvrtok 16. a 18. 6. 2020 o 18. hod.
Po sv. omšiach budú mať deti nácvik a zároveň budeme spovedať rodičov a príbuzných.

Účasť detí na sv. omšiach a nácvikoch je povinná.

Deti budú mať prvú sv. spoveď v sobotu 20. 6. od 9. hod.
Keďže je 60 detí, tak v tento deň budeme spovedať len prvoprijímajúcich. Dospelých prosíme, aby si spoveď vykonali počas týždňa pri večerných nácvikoch.


obnovenie verejného slávenia bohoslužieb od 6. mája 2020

Kategória: Oznamy, Pridané: 05.05.2020, 18:46

ZÁKLADNÉ DOČASNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚČASŤ NA SV. OMŠIACH

Obnovené sv. omše sú ako zvyčajne: cez týždeň 6.30-11.30-18.00,
v sobotu 7.00-18.00, v nedeľu 7.30-9.00-10.30-18.00

Sv. omše vyhradené pre seniorov sú počas týždňa o 11.30 a v nedeľu
o 7.30 hod.

Modlite sa aj naďalej modlitbu k Panne Márii Obišovskej.

Aktualizované usmernenia ku konaniu bohoslužieb od 3.6.2020.


...čítaj ďalej


ZMENA FARSKEJ E-MAILOVEJ ADRESY

Kategória: Aktuality, Pridané: 24.04.2020, 04:29

Vaše e-maily odteraz zasielajte na nový e-mail:
trebisov@abuke.sk