usmernenia COVID-19 od 15.10.2020 v Košickej arcidiecéze

Kategória: Oznamy, Pridané: 15.10.2020, 12:57

1. Zákaz verejných bohoslužieb aj pre malý počet
V čase zákazu vychádzania sa pozastavia verejné slávenia. čítaj ďalej...


2. Vrelo odporúčame zúčastniť sa plošného testovania na celom Slovensku čítaj ďalej...

3. Novembrové dušičkové odpustky možno získať počas celého mesiaca čítaj ďalej...

Na slávnosť Všetkých svätých 1.11. budeme sláviť spoločnú sv.omšu za všetkých nahlásených, ktorí usnuli v Pánovi a odišli do večnosti. Úmysly za zosnulých napíšte na papier a spolu s milodarom vložte do obálky, ktorú môžete vhodiť do pokladničky v kostole (za mrežou), priniesť do farskej kancelárie, vhodiť do poštovej schránky alebo odovzdať rehoľ. sestrám. Všetky milodary venované na túto sv.omšu budú použité na opravu oltára.

Kostol je otvorený počas celého dňa ku krátkej súkromnej modlitbe.

Aktuálne usmernenia COVID-19 platné od 15.10.2020 v Košickej arcidiecéze sú uverejnené na tomto odkaze.

Dekrét o oslobodení od účasti na nedeľnej sv. omši od 1.10.2020 nájdete na tomto odkaze.

Úmysly, ktoré ste nahlásili slúžime pri súkromných sv.omšiach aj naďalej v poradí ako sú nahlásené.

Ak potrebujete čokoľvek vybaviť vo farskej kancelárii, vrátane duchovnej služby najprv nás kontaktujte na tel. čísle: 0949 004 310.