OZNAM PRE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

Kategória: Oznamy, Pridané: 03.05.2021, 13:10

Pripravujeme termín slávnosti 1. sv. prijímania.
Preto pozývame na stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí v utorok 11. 5. po večernej sv. omši o 18.30 v kostole.
Je potrebné, aby prišiel aspoň jeden z rodičov. Dieťa nemusí byť na stretnutí. Chceme s rodičmi dohodnúť postup ohľadom prípravy a možného termínu slávnosti.


OZNAM PRE BIRMOVANCOV

Kategória: Oznamy, Pridané: 29.04.2021, 14:58

Arcibiskupský úrad v Košiciach nám stanovil termín na udelenie sviatosti birmovania
5. júna 2021 o 10.30 hod.

Pozývame preto birmovancov, ktorí začali prípravu v jeseni 2019, na stretnutie v piatok 7. 5. po sv. omši.
Prosíme, príďte na stretnutie každý aj s jedným rodičom.


OZNAM PRE SNÚBENCOV

Kategória: Oznamy, Pridané: 14.04.2021, 12:34

Sobáše zatiaľ riešime s každým párom telefonicky alebo osobne vo farskej kancelárii. Na stránku budeme postupne uverejňovať informácie pre snúbencov podľa uvoľňovania opatrení. Predmanželské náuky zatiaľ riešime individuálne v osobne dohodnutom termíne.


SLÁVENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

Kategória: Oznamy, Pridané: 14.04.2021, 12:20

Milí bratia a sestry!

S radosťou vám oznamujeme, že od pondelka 19.4. sú obnovené bohoslužby pre verejnosť. Sv. omše budú takto:

Pracovné dni o 6.30, 11.30 a 18.00

Sobota o 16.00, 17.00 a 18.00 (sv. omše s platnosťou za nedeľu)

Nedeľa o 7.30 (v kostole), 9.00, 10.30, 18.00 (v prípade dobrého počasia vonku)

Pri účasti na sv. omši v interiéri kostola je pre každého veriaceho povinný RESPIRÁTOR, v exteriéri RÚŠKO. Negatívny test pri účasti na sv. omši nie je potrebný.

Pred každou sv. omšou, okrem nedele, budeme spovedať.

Modlitba ruženca ani iné pobožnosti zatiaľ pred sv. omšami nebudú. O všetkých zmenách vás budeme priebežne informovať. Tešíme sa na spoločné stretnutie pri bohoslužbách.

Na prvý piatok v mesiaci máj už opäť navštívime chorých doma a vyslúžime im sviatosti.Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)