OZNAM PRE SNÚBENCOV

Kategória: Oznamy, Pridané: 14.04.2021, 12:34

Sobáše zatiaľ riešime s každým párom telefonicky alebo osobne vo farskej kancelárii. Na stránku budeme postupne uverejňovať informácie pre snúbencov podľa uvoľňovania opatrení. Predmanželské náuky zatiaľ riešime individuálne v osobne dohodnutom termíne.


SLÁVENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

Kategória: Oznamy, Pridané: 14.04.2021, 12:20

Milí bratia a sestry!

S radosťou vám oznamujeme, že od pondelka 19.4. sú obnovené bohoslužby pre verejnosť. Sv. omše budú takto:

Pracovné dni o 6.30, 11.30 a 18.00

Sobota o 16.00, 17.00 a 18.00 (sv. omše s platnosťou za nedeľu)

Nedeľa o 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00

Pri účasti na sv. omši v interiéri kostola je pre každého veriaceho povinný RESPIRÁTOR, v exteriéri RÚŠKO. Negatívny test pri účasti na sv. omši nie je potrebný.

Pred každou sv. omšou budeme spovedať, podľa počasia aj vonku pred kostolom.

Sv. omše počas týždňa budú s obmedzenou účasťou veriacich v kostole a od nedele 25.4. uvažujeme aj nad nedeľnými sv. omšami vonku na farskom dvore, aby mohlo prísť viac veriacich.

Modlitba ruženca ani iné pobožnosti zatiaľ pred sv. omšami nebudú. O všetkých zmenách vás budeme priebežne informovať. Tešíme sa na spoločné stretnutie pri bohoslužbách.

Na prvý piatok v mesiaci máj už opäť navštívime chorých doma a vyslúžime im sviatosti.Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)